niedziela, 01 marzec 2020 16:37

28. MAŁOPOLSKI KONKURS UCZNIÓW FRYZJERSTWA

Już 15 marca 2020 odbędzie się kolejny, 28. Małopolski Konkurs Uczniów Fryzjerstwa, organizowany przez Cech Rzemiosł Różnych w Krakowie oraz Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie.
Młodzież kształcąca się w zawodzie fryzjer, będzie miała możliwość wykazania się i sprawdzenia swoich umiejętności, jak również wymiany doświadczeń między uczestnikami konkursu.
Honorowym patronatem konkurs objął Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski oraz Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie.

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie uprzejmie informuje, że rozpoczyna nabór na kolejny Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie internetowej informuje o podstawowych środkach ochronnych przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19.
Uczniowie oraz pracownicy Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości MIRiP zostali przeszkoleni z podstawowych zasad profilaktyki, a w budynku szkoły zostały powieszone odpowiednie plakaty informacyjne.

Więcej informacji https://www.gov.pl/static/code/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie.html

czwartek, 20 luty 2020 16:03

300 wydań Forum Biznesu

Z okazji 300 wydań Forum na łamach "Dziennika Polskiego" do redakcji licznie zameldowali się przedsiębiorcy. Redaktor Zbigniew Bartuś, jeden z jego pomysłodawców, otrzymał przy tej okazji tytuł Honorowego Członka Business Centre Club. Wyróżniony został też prezes Janusz Kowalski, który wraz ze swoim zastępcą Grzegorzem Mielnickim reprezentowali Małopolska Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości na tym spotkaniu.

Czytajcie i oglądajcie relację Dziennika Polskiego

 

https://dziennikpolski24.pl/krakow-300-wydan-forum-przedsiebiorcow-na-lamach-dziennika-polskiego-redaktor-zbigniew-bartus-z-honorowym-tytulem-galeria/ar/c1-14803252

Dyrektor Generalny Centrum Macierz Polonii- p. Marek Patecki serdecznie zaprasza do Centrum Macierz Polonii w Woli Więcławskiej na koncert "Ocalić od zapomnienia". Odbędzie się 7 marca 2020 r. o godz. 18. Będzie to koncert patriotyczny upamiętniający żołnierzy niezłomnych w wykonaniu Chóru Bez Batuty z Myślenic. Koncert uświetni pianistka, promotor kultury japońskiej w Polsce pani Atsuko Ogawa, która zagra utwory Fryderyka Chopina. Po koncercie odbędzie się wspólna degustacja domowych wypieków przy kawie.

 
wtorek, 18 luty 2020 16:48

Dofinansowanie dla naszego projektu

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 4 lutego br. specjalna uchwałą wybrał dodofinansowania w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 projekt Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości pn. Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej (A) w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości MIRiP w Krakowie. Wartość projektu 1227 997,20 zł, wartość dofinansowania 1104595,20 zł. Promesę odebrali prezes Janusz Kowalski i z-ca dyrektora Izby Tomasz Kowalik.

Oto materiał na stronie Urzędu Marszałkowskiego: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/realizacja-nowych-projektow-w-malopolsce

czwartek, 13 luty 2020 12:12

Pożegnanie z kolędą 2020

Komisja Promocji Zarządu Izby kierowana przez Mariana Wójcika urządziła 31 stycznia br. w Klubie na Kotłowem "Pożegnanie z kolędą".  Uczestniczyło w tym spotkaniu wielu rzemieślników, był m.in. prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Janusz Kowalski i wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk. Imprezę prowadzili Mieczysław Czuma i Leszek Mazan z niezawodnym Aleksandrem Kobylińskim "Makino".

wtorek, 11 luty 2020 12:07

Bal Optyków 2020

Znakomitą imprezę karnawałową zorganizował w ostatnim czasie Małopolski Cech Optyków kierowany przez Mariana Wójcika. W Balu Optyków uczestniczyło wielu małopolskich rzemieślników. Obejrzyjcie fotorelację na stronie www.mcokrakow.pl

Odbudować prestiż i siłę polskiego rzemiosła, zasadniczo poprawić warunki funkcjonowania rzemieślników wszelkich profesji w ścisłym porozumieniu ze Związkiem Rzemiosła Polskiego (ZRP) oraz działającymi w całym kraju izbami i cechami, przywrócić należną rangę kształceniu uczeń-mistrz prowadzonemu od stuleci przez rzemieślników, wesprzeć finansowo organizacje rzemiosła - z takimi planami i obietnicami przyjechała do Krakowa Olga Semeniuk, nowa wiceminister rozwoju. Szefowa resortu Jadwiga Emilewicz powierzyła jej misję „walki o interesy polskiego rzemiosła w polskim rządzie i parlamencie”. O poniedziałkowym spotkaniu małopolskiego rzemiosła z minister Olgą Semeniuk pisze w Dzienniku Polskim red. Zbigniew Bartuś.

https://dziennikpolski24.pl/ministerstwo-rozwoju-chce-odbudowac-prestiz-rzemiosla-obiecuje-poprawic-warunki-dzialania-firm-oraz-uruchomic-dotacje-dla-izb-i/ar/c3-14762764

W krakowskim klubie Na Kotłowem odbyło się spotkanie z podsekretarzem stanu w ministerstwie rozwoju. Prezes Janusz Kowalski, szef Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie zaprosił przedstawicieli cechów i spółdzielni rzemieślniczych z Małopolski. W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 osób. Byli m.in. prezes nowosądeckiej Izby Rzemiosła Tadeusz Szewczyk i wiceprezes tarnowskiej Izby Stanisław Bańbor, prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Wiesław Jopek, prezes Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych Janusz Strzeboński.

wtorek, 28 styczeń 2020 22:26

Prezydent Malty w Krakowie


Prezes Janusz Kowalski reprezentujący Małopolskę Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości uczestniczył w przyjęciu wydanym w Sali Lustrzanej Teatru im. Juliusza Słowackiego przez konsul honorową Republiki Malty Agnieszkę Kamińską na cześć prezydenta Republiki Malty dr Georga Wiliama Velli. Prezydent Vella przyjechał do Polski na obchody 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz.

W siedzibie Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości odbyło się zebranie Porozumienia na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości w Krakowie przy prezydencie miasta. Prowadził je prezes Janusz Kowalski. O nowych regulacjach podatkowych mówił Wojciech Łaptaś szef Oddziału Obsługi Przedsiębiorcy Wydziału Spraw Administracyjnych UMK.

Strona 10 z 49