Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa oficjalnie otworzył kiermasz rzemiosła urządzony przez Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie z okazji zbliżającego się Święta Rzemiosła. Kiermasz potrwa do 26 maja.

W czwartek 16 maja odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej wybranej na Walnym Zgromadzeniu KKK w dniu 6 maja br. Walne Zgromadzenie wybrało prezesem Wiesława Jopka. Wybrano też członków Rady KKK oraz członków Komisji Rewizyjnej i Kupieckiego Sądu Koleżeńskiego. Przypomnijmy, że Grzegorz Mielnicki, wiceprezes MIRiP został powołany w skład Rady KKK.

Prezes Janusz Kowalski uczestniczył w plenarnym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Najwięcej dyskusji wzbudził trzeci punkt porządku obrad: Nowe formy świadczenia pracy, a zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Prezes Janusz Kowalski zabrał głos wdyskusji. Można go wysłuchać wchodząc na poniższy link. Prezes Kowalski mówi w czasie od godz. 13.12,24 do 13.16,23.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#DD74575883BC1B99C12583F900305FED

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Krakowa i okolic na Targi Pracy i Przedsiębiorczości „Majówka z pracą”, które odbędą się 29 maja 2019 r. (środa) w godz. 10.00 – 14.00 w TAURON Arenie Kraków, ul. Stanisława Lema 7.

W Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie odbyło się spotkanie z udziałem europosłanki Róża Thun i posła Józef Lassota, dotyczące eliminacji nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych OC i nie egzekwowanie Wytycznych KNF z 16.12.2016.
Organizatorami spotkania są: Ogólnopolska Komisja Rzemiosł Motoryzacyjnych - Związku Rzemiosła Polskiego, Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, Automobilklub Polski, Polska Izba Motoryzacji.
Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości reprezentował Tadeusz Dąbrowski, wiceprezes MIRiP i wiceprzewodniczący OKRM ZRP.

Już 19 maja 2019 o godz. 17:00 w Auditorium Maximum UJ, przy ul. Krupniczej 35 w Krakowie, odbędzie się kabaretowe show pt. „BEZ PARDONU... kabaret - piosenka.”

Konkurs plastyczny pt. „Jakie znasz zawody?” na etapie regionalnym (obszar województwa małopolskiego), adresowany był, jak w latach ubiegłych, do dzieci w wieku przedszkolnym. W tym roku łącznie nadesłano 82 prace z 13 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

W poniedziałek, 6 kwietnia 2019 r. w siedzibie przy ul. Garbarskiej 14 odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Wybrano nowe władze. Prezesem został Wiesław Jopek. Wybrano także członków Rady KKK, Komisji Rewizyjnej KKK oraz Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego KKK. Ubiegającego się o reelekcję Wiesława Jopka gorąco poparł nasz prezes Janusz Kowalski wygłaszając rzeczową rekomendację.

W obradach uczestniczyły 123 osoby. Po sprawach proceduralnych i sprawozdaniach zebranie udzieliło absolutorium ustepującym władzom. Następnie przystąpiono do wyboru władz na koljną kadencję. Prezesem został Wiesław Jopek. Wybrano 15 osobową Rada KKK oraz Komisję Rewizyjną i Koleżeński Sąd Kupiecki (po siedem osób). Władze Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej ukonstytuują się 16 maja.

 

Dnia 24 kwietnia 2019 Komisja Egzaminacyjna Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie przeprowadziła egzamin w zawodzie kucharz w restauracji Resto_gar w Olkuszu. Do egzaminu przystąpiło 6 kandydatów: 3 osoby na czeladnika i 3 osoby na mistrza.

Prezes Janusz Kowalski reprezentował MAłopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w uroczystościach święcenia wielkanocnych potraw na Starym Kleparzu, w Rynku Głównym na Targach Wielkanocnych oraz przed Bazyliką Mariacką.

Jaj przepięknie malowanych. Świąt słonecznie roześmianych, w poniedziałek dużo wody, zdrowia, szczęścia oraz zgody!
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzy członkom Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, pracownikom oraz wszystkim rzemieślnikom życzy

Janusz Kowalski

Strona 6 z 35