Hymn w wykonaniu Chóru Studentów PWST w Krakowie - instruktor chóru prof. Helena Król
 
Kontakt
UMK - małe i średnie przedsiębiorstwa 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
pomoc
powered by infoseek
Onet.pl

 


  Święto Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie jest organizowane w rocznicę powstania pierwszej Izby Handlu i Przemysłu w Krakowie w dniu 14 listopada 1850 roku. Uroczystość służy integracji środowiska gospodarczego Małopolski, stanowi okazję do podsumowania osiągnięć Izby w minionym roku oraz wyróżnienia firm i osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju gospodarczego miasta i regionu. W trakcie uroczystości firmy, które w sposób szczególny wyróżniły się w mijającym roku zgodnie z uchwałą Rady IPH zostają wpisane do Honorowej Księgi Nagród i Wyróżnień i otrzymują specjalny dyplom.
W tym roku święto odbyło się 15 listopada, jak zwykle w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa. Prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego reprezentowała Elżbieta Koterba, zastępca prezydenta, był także wicewojewoda Andrzej Harężlak. Prezydent Izby wręczył specjalne podziękowania trzem swoim zastępcom: Marianowi Ćwiertniakowi, Andrzejowi Dyji oraz Bogdanowi Patenie, któryz ustąpili z funkcji.
W uroczystości uczestniczył także Janusz Kowalski, wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Gratulując 163. rocznicy powstania Izby Przemysłowo-Handlowej stwierdził, że nieoceniona jest rola organizacji w umacnianiu w świadomości Polaków oraz innych narodów roli Krakowa jako miasta nowoczesnego, dynamicznie rozwijającego się ośrodka nauki i gospodarki. Na ręce prezydenta Izby przekazał także okolicznościowy adres.

  Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, z Krakowską Kongregacją Kupiecką, Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Stowarzyszeniem Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak– Business” organizuje wyrosły z tradycji corocznych bali

12 Wielki Bal Kół Gospodarczych Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Bal odbędzie się w dniu 18.01.2014 r. w Hotelu Best Western Premier Kraków Hotel przy ul.Opolskiej 14 A w Krakowie.
Uczestników Balu czeka wiele atrakcji, m.in.: aukcja, muzyka na żywo, loteria wizytówkowa (uczestnicy Balu są proszeni o zabranie ze sobą swoich wizytówek),
występy- niespodzianki, wybór Krakowianki i Krakowianina Roku i inne.
Wszelkie informacje oraz rezerwacja miejsc: Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, Ip. Pok. 11 (tel. 12 421-52-51).
Serdecznie zapraszamy!
    29 października w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie odbyło się seminarium na temat mechanizmu dystrybucji środków publicznych w formie bonów szkoleniowych. Jest to projekt pilotażow, który będzie testowany w małopolsce od stycznia przyszłego roku. W ramach testu z bonów będzie mogło skorzystać 180 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Pracownicy z tych firm będą szkoleni w instytucjach szkoleniowych, które posiadają znak jakości zgodny z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno – Szkoleniowych.
W spotkaniu wzięli udział: Paolo Cesana i Monica Riva, reprezentujący Fundację Luigi Clerici, którzy zaprezentowali system podmiotowego finansowania kształcenia w regionie Lombardii.
    Dużym sukcesem zakończył się jesienny Jarmark Rzemiosła zorganizowany przez Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości na Rynku Głównym w Krakowie. Szczególnie cenna była inicjatywa zaproszenia rzemieślników, którzy prowadzili mini warsztaty dla zwiedzających. Nasz Jarmark miał też bardzo dobrą prasę. Dowodem na to wielki reportaż w sobotnim „Dzienniku Polskim”. - Jarmark udowodnił, że ludzie oczekują tego typu inicjatyw – zapewnia Janusz Kowalski, prezes MIRiP. – Dlatego już dziś planujemy organizację dwóch jarmarków w przyszłym roku, pierwszego z okazji Święta Rzemiosła i kolejnego z okazji tradycyjnych Targów na św. Michała. Dziesięciu tegorocznych wystawców już wyraziło chęć do uczestnictwa w tych imprezach.
Zobacz artykuł w Dzienniku Polskim
    24 października Gmina Zabierzów i Iwanowice podpisały porozumienie o współpracy i współdziałaniu w zakresie kształcenia zawodowego, szkolenia, wychowania i zatrudnienia młodzieży z Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Ze strony Izby porozumienie podpisał Prezes MIRiP Janusz Kowalski a ze strony Gmin: Wójt Gminy Zabierzów Pani Elżbieta Burtan i Wójt Gminy Iwanowice Zbigniew Grzyb.
Zobacz galerię zdjęć

    Zapraszamy rzemieślników oraz wszystkich mieszkańców miasta i turystów na Targi Rzemiosła odbywające się na Rynku Głównym w Krakowie. Dziś, tj. 24 października 2013 odbędzie się ich oficjalne otwarcie. Na Jarmarku obejrzeć można autentyczne rękodzieło, popróbować własnych sił pod kierunkiem mistrzów sztuki ludowej i rzemieślniczej. Członek Zarządu MIRiP Jan Baltaza prezentuje warsztat szewski, koronczarka Jadwiga Węgorek zaprasza na ekspresową naukę władania szydełkiem, Jerzy Ćwierzyk najbardziej nawet opornych nauczy trzymania w ręku dłuta.
Przybywajcie na Jarmark, atrakcji nie zabraknie! - mówi Prezes MIRiP Janusz Kowalski
Zobacz galerię zdjęć
    Narasta zagrożenie działaniem nieuczciwych „przedsiębiorców" oferujących obniżenie kosztów pracowniczych, tj. zaliczek PIT oraz składek ZUS przy wykorzystaniu instytucji outsourcingu personalnego. Resort finansów podejmuje stosowne działania i jednocześnie informuje o mechanizmie, który stanowi realne zagrożenie interesów uczciwych przedsiębiorców.
Ministerstwo Finansów ostrzega...czytaj     23 października odbyło się zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego seminarium informacyjne pt. "Program dla Europy Środkowej - doświadczenia i perspektywy". Prelegentami na seminarium byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Akademii Nauk oraz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Izbę na seminarium reprezentował Prezes MIRiP Janusz Kowalski.     22 października w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbyło się rozstrzygnięcie konkursu Państwowej Inspekcji Pracy "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej". MIRiP reprezentował Prezes Janusz Kowalski, który wręczył dyplomy pracodawcom biorącym udział w programie prewencyjnym PIP. Dyplomami wyróżniono mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w zawodach między innymi: fryzjer i florysta. Konkurs ten, jak stwierdzili biorący w nim udział znacznie poszerzyła współpracę z PIP ku obopólnemu zadowoleniu.
    Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, w czwartek 17 października 2013 r. został odznaczony Orderem Legii Honorowej. Aktu dekoracji dokonał ambasador Republiki Francuskiej Pierr Buhler.
Specjalny list gratulacyjny dla kawalera Orderu Legii Honorowej przekazał w imieniu środowisk rzemieślniczych i kupieckich Janusz Kowalski, Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
czytaj więcej
    17 października odbyło się ogólnopolskie spotkanie szkoleniowe poświęcone problemem ochrony danych osobowych w Wielkopolskiej Izbie Rzemiosła w Poznaniu. Gościem specjalnym był Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Minister Andrzej Lewiński, który zapoznał wszystkich z niezwykle skomplikowaną tematyką. W izbach, w cechach, w firmach gromadzi się i przetwarza mnóstwo danych osobowych. Ich właściwa ochrona staje się w tej chwili priorytetem, bo od maja przyszłego roku w Unii Europejskiej obowiązywać będą jednolite i bardzo restrykcyjne przepisy.
     W dniu 16 października odbyło się w siedzibie MIRiP spotkanie z władzami Izby Rzemieślniczej w Erfurcie. Spotkanie otworzył nowy Prezes Izby Janusz Kowalski i powitał pana Stefana Lobensteina Prezesa Izby Rzemieślniczej w Erfurcie i Dyrektora tej Izby Thomasa Malcherka. Zarząd Izby reprezentowali także zastępcy Prezesa Tadeusz Dąbrowski i Grzegorz Mielnicki. Spotkanie to jest kontynuacją współpracy zapoczątkowanej listem intencyjnym w 2013r. W trakcie spotkania odbyła się z obu stron prezentacja organizacji, czyli Izb: w Krakowie i Erfurcie, a następnie uzgodniono wstępnie projekt i zakres współpracy w obszarze szkolenia i wymiany uczniów pomiędzy Izbami, a także szkolenia naszych rzemieślników w zakresie energii odnawialnej.. Wymieniano doświadczenia w funkcjonowaniu systemu oświaty i szkolnictwa zawodowego. Ważnym tematem był tez projekt nawiązania współpracy kooperacyjnej pomiędzy zakładami rzemieślniczymi niemieckimi i polskimi.     W dniach 4-6 października 2013 r. w hali EXPO XXI, odbyły się już po raz czternasty warszawskie Targi Złoto Srebro Czas zorganizowane przez Ogólnopolską Komisją Złotniczo-Jubilerską ZRP wraz Cechem Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników m.st. Warszawy. W czasie Targów ogłoszono wyniki konkursu „Złoto i Srebro w Rzemiośle”, które odbyły się z udziałem: Pani Doroty Ząbkowskiej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pani Jadwigi Parady z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Pana Janusza Kowalskiego reprezentującego Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego wieloletniego i aktualnego Przewodniczącego Ogólnopolskiej Komisji Złotniczo-Jubilerskiej ZRP.
W tym roku Medal Św. Eligiusza i tytuł Złotnika Roku 2013 wraz z Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał Pan Stanisław Leśko – rzemieślnik złotnictwa i jubilerstwa z Kluczborka.
    28 września odbyła się Biesiada Kupca, Rzemieślnika i Przedsiębiorcy, w której uczestniczyło około 250 osób a gośćmi honorowymi byli prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski i wicemarszałek małopolski Wojciech Kozak. Biesiadę zainaugurował mecz piłkarski między drużynami księży z archidiecezji krakowskiej i przedsiębiorcami. Po zaciętym spotkaniu wygrali przedsiębiorcy 5:4. Zwycięska drużyna otrzymała z rąk Prezesów MIRiP Janusza Kowalskiego i KKK Wiesława Jopka puchar, który ufundował Prezes MIRiP a wszyscy zawodnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy. W trakcie imprezy odbyła się licytacja darów przekazanych przez Prezydenta Miasta Krakowa – figurę smoka wawelskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego – grafikę i Wojewodę Małopolskiego – olejny obraz. Dochód z licytacji zostanie przekazany na pomoc dla weteranów rzemiosła i byłych pracowników rzemiosła. Zobacz galerię zdjęć     26 września odbyło się posiedzenie Rady Starszych, które prowadził Prezes Izby Janusz Kowalski. W czasie posiedzenia Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu od poprzedniego spotkania Rady (17 lipca). Tematem sprawozdania i dyskusji była między innymi; modernizacja centralnego ogrzewania w budynkach MIRiP, sprawy finansowe i projekt utworzenia rzemieślniczej szkoły zawodowej.     25 września odbyło się spotkanie rzemieślników zrzeszonych w naszej Izbie z przedstawicielami Urzędu Skarbowego, które prowadził Prezes Janusz Kowalski. Na wstępie spotkania Pani Aneta Czerwieńska Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Stare Miasto przedstawiła swoich współpracowników i temat spotkania: „Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363).i zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 6 tego rozporządzenia, paragon fiskalny zawiera m.in. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację”. Informacje i wyjaśnienia wzbudziły duże zainteresowanie i rozwiało wiele spornych spraw związanych z nowym rozporządzeniem. Na pytania cierpliwie odpowiadali: Pani Małgorzata Kaczmarczyk Naczelnik Wydziału Kontroli US i Pan Robert Kopacz.     Informujemy, że na wniosek Prezesa MIRiP Związek Rzemiosła Polskiego dokonał zmiany w reprezentacji Zespołu problemowego Komisji Trójstronnej ds. polityki gospodarczej i rynku pracy. Nowym przedstawicielem został Pan Janusz Chwajoł – Starszy Małopolskiego Cechu Rzemieśników i Przedsiębiorców Budowlanych w Krakowie.     21 września rozpoczęły się Jubileuszowe 70 Targi Meblowe w Kalwarii Zebrzydowskiej. Targi otworzył Stanisław Pępek - Starszy Cechu Rzemiosł Różnych. Wśród zaproszonych gości obecny był Janusz Kowalski – Z-ca Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego. Na wystawie, która potrwa do 29 września wyroby prezentowane są w 2 pawilonach gdzie jest ponad 500 produktów i 110 ekspozycji meblowych.     Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiebiorczości informuje, że na stronach internetowych Ministerstwa Finansów znajduje się interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 12 września 2013r. w sprawie oznaczenia na paragonie fiskalnym nazwy towaru lub usługi.
Tekst interpretacji Ministra Finansów     5 września odbyło się posiedzenie Zarządu Izby, któremu przewodniczył Prezes Janusz Kowalski. Zarząd podczas posiedzenia między innymi zatwierdził regulaminy pracy Komisji Zarządu jak również wskazał potrzebę uściślenia zasad uczestnictwa w różnych uroczystościach pocztu sztandarowego MIRiP i pocztów sztandarowych organizacji rzemieślniczych.     3 września Małopolskie Porozumienie Organizacji Gospodarczych i Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości podpisały porozumienie o współpracy i realizacji wspólnych działań na rzecz zrzeszonych podmiotów gospodarczych, reprezentowania ich wobec organów administracji samorządowej i rządowej jak i podejmowaniu wspólnych inicjatyw służących promocji i wymianie doświadczeń pomiędzy firmami zrzeszonymi w MPOG. Ze strony MIRiP podpisał Prezes Janusz Kowalski a MPOG Przewodniczący Rady Andrzej Tutajewski.
Lista organizacji zrzeszonych w MPOG     Już po raz ósmy w dniu 1 września rzemieślnicy małopolscy, ich rodziny oraz władze Miasta i Gminy Kalwarii Zebrzydowskiej pielgrzymowali do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Uroczystości rozpoczęły się od drogi krzyżowej od Kaplicy Piłata. Następnie złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem Błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II.
Mszę Świętą w intencji rzemiosła małopolskiego i jubileuszu 50-lecia istnienia Spółdzielni Rzemieślniczej „Kalwarianka” odprawił ks. Dziekan Wiesław Cygan Proboszcz parafii kalwaryjskiej a koncelebransem był Ociec Gracjan Adam Kubica Kustosz Sanktuarium Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Godną oprawę mszy św. zapewnił Chór Sanktuarium. W imieniu rzemiosła małopolskiego podziękowali za odprawienie mszy świętej; Pan Janusz Kowalski Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie oraz Pan Stanisław Pępek Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej, którzy po zakończeniu mszy św. wraz z kapłanami złożyli kosz róż w Kaplicy przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej Kalwaryjskiej.     Zarząd Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie uprzejmie informuje, że udaje się nam cyklicznie kontynuować w "Dzienniku Polskim" w edycji czwartkowej „Forum Przedsiębiorców” prezentację wybitnych rzemieślników, ich osiągnięcia jak również trudności stworzone przez ustawy i przepisy prawne. Dlatego prosimy o ścisły kontakt z Zarządem Izby i przesyłanie swoich propozycji kandydatów Waszej Organizacji pocztą elektroniczną: izba@izba.com.pl
Dotychczas prezentowane były sylwetki następujących rzemieślników: Janusza Kowalskiego, Tadeusza Dąbrowskiego, Janusza Chwajoła, Jana Baltazy i Jerzego Nenko.     22 sierpnia odbyło się posiedzenie Zarządu Izby, któremu przewodniczył Prezes Janusz Kowalski. Zarząd uzupełnił składy osobowe Komisji Egzaminacyjnych MIRiP jak również powołał członków Komisji Zarządu Izby.
    19 sierpnia Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy i Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości podpisały porozumienie o współpracy i współdziałaniu w zakresie kształcenia zawodowego, szkolenia, wychowania i zatrudnienia młodzieży. Ze strony Izby porozumienie podpisał Prezes MIRiP Janusz Kowalski a ze strony OHP Wojewódzki Komendant Jolanta Zajączkowska.
    14 sierpnia na Krakowskim Rynku Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski uroczyście otworzył 37 Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej. Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczości Alfred Domagalski, Prezes Fundacji "Cepelia" Jan Włostowski oraz Dyrektor Biura MTSL Józef Spiszak w przemówieniach ubolewali z powodu podwyżki z 8% na 23% stawki VAT na wyroby sztuki ludowej.
Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Janusz Kowalski oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego w swoim wystąpieniach zadeklarowali pomoc w walce o przywrócenie poprzedniej 8 % stawki VAT na wyroby sztuki ludowej.     Z radością chciałbym zakomunikować wszystkim Koleżankom i Kolegom rzemieślnikom, że najwyższa pora, aby środowisko zauważyło, że Centralne władze rzemiosła zaczynają coraz śmielej domagać się właściwego traktowania Nas jako poważnego partnera w toczącym się życiu gospodarczo-politycznym. Najlepszym tego dowodem są artykuły w prasie traktujące z powagą wystąpienia naszych przedstawicieli. Na dowód tego polecam wszystkim rozmowę pani Anny Raczyńskiej z Prezesem Związku Rzemiosła Polskiego Jerzym Bartnikiem. Wywiad został opublikowany w tygodniku Uważam Rze Nr 31(131) 5-11 sierpnia 2013.
Prezes Zarządu MIRiP
Janusz Kowalski     Szanowni Państwo!
Dzisiejsze wiadomości są krótkie, ale treściwe. Jak Państwo widzą a równocześnie mogą przeczytać nowe władze MIRiP podjęły zdecydowane kroki w celu uwidocznienia społeczeństwu że bez małych i średnich przedsiębiorstw, bez rzemiosła rośnie coraz większe bezrobocie, coraz większe niezadowolenie społeczne bo żadne koncerny zachodnie nawet najpotężniejsze nie są wstanie brać czynnego udziału w życiu społecznym tak jak to robią małe i średnie przedsiębiorstwa. W ostatnich dniach dzięki Małopolskiemu Porozumieniu Gospodarczemu prasa coraz bardziej poważnie podchodzi do tych nabrzmiałych problemów. Mamy nadzieje że również władze polityczne zaczną z nami rozmawiać. Zwracam uwagę abyście Państwo byli uprzejmi przeczytać artykuł pt. „Ratować czy dobić” zamieszczony na naszej stronie internetowej w archiwum z 2003r i stwierdzicie Państwo, że pomimo upływu lat musimy dalej walczyć o podstawowe warunki potrzebne do istnienia już w demokratycznym państwie. tekst artykułu ...
Prezes Zarządu MIRiP
Janusz Kowalski     Informujemy, że Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości uzyskując zgodę Zarządu podpisał porozumienie o współpracy z Małopolskim Porozumieniem Organizacji Gospodarczych. W konsekwencji MIRiP bierze udział we wszystkich spotkaniach organizowanych przez to Porozumienie, pod patronatem „Dziennika Polskiego”, z którego ramienia opiekę prasową sprawuje redaktor Zbigniew Bartuś. Owocem współpracy jest cotygodniowe Forum Przedsiębiorców, w którym są opisywane wszystkie zaistniałe przypadki utrudniające działalność rzemiosła oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Każdy przypadek dotyczący nieprawidłowości Urzędów w stosunku do rzemiosła prosimy przekazywać pisemnie, e-mailem lub osobiście do Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie ul. Św. Anny 9 tel 12 4220595.
Żądając społeczeństwa obywatelskiego musimy także udowodnić, że rzemiosło zasługuje na to, aby jego sprawami i problemami Władza zaczęła się interesować na poważnie. Zachęcamy do współpracy z Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie.
Zastępca Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego
Prezes Zarządu MIRiP
Janusz Kowalski     24 lipca odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego. Jednym z zastępców Prezesa ZRP został Prezes naszej Izby Pan Janusz Kowalski.     Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiebiorczości w Krakowie informuje, że jest w posiadaniu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.
Bliższe informacje w pokoju nr 18 naszej Izby.     17 lipca odbyło się w nowej kadencji Zarządu Izby posiedzenie Rady Starszych pod przewodnictwem Prezesa Janusza Kowalskiego. Tematem spotkania była bieżąca działalność MIRiP. Prezes Janusz Kowalski przedstawił kierunki działania Zarządu na najbliższy okres.     5 lipca inauguracyjne posiedzenie Zarządu Izby otworzył nowo wybrany Prezes Janusz Kowalski. Podczas posiedzenia nastąpiło ukonstytuowanie się Zarządu. Zastępcami Prezesa Izby zostali: Tadeusz Dąbrowski i Grzegorz Mielnicki. Zarząd powołał także Komisje Zarządu i ich Przewodniczących. Prezes Janusz Kowalski przedstawił kierunki działania pracy Zarządu na najbliższy okres.     W dniu 28 czerwca 2013r. Zjazd Delegatów Cechów i Spółdzielni Rzemieślniczych dokonał wyboru nowych przedstawicieli do organów statutowych Izby. Funkcję Prezesa Izby powierzono:
Panu Januszowi Kowalskiemu - Cechmistrzowi Cechu Złotników, Jubilerów i Innych Zawodów.

Członkowie Zarządu:
 • Baltaza Jan
 • Charczyński Jerzy
 • Chmielarz Roman
 • Dąbrowski Tadeusz
 • Gola Ryszard
 • Kurpiel Tadeusz
 • Mielnicki Grzegorz
Komisja Rewizyjna:
 • Walczak Tadeusz - Przewodniczący
 • Kolanowski Ryszard
 • Lasoń Marek
 • Wójcik Marian
 • Żuławiński Kazimierz
Delegaci na Kongres Rzemiosła Polskiego:
 • Górnisiewicz Emil
 • Foltyn Krystyna
 • Kmiecik Janusz
 • Kowalski Janusz
 • Nenko Jerzy
 • Pępek Stanisław
 • Przybył Mirosław
    26 czerwca odbyły się obrady VII Kongresu Rzemiosła Polskiego w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Prezesem ponowienie został wybrany Pan Jerzy Bartnik. Kongres wybrał także Komisję Rewizyjną Związku a jednym z członków tej Komisji został delegat naszej Izby Pan Emil Górnisiewicz.
    Właściciel hotelu Cracovia spółka Echo Investments SA postanowił przekształcić go w centrum handlowe. Rzemieślnicy zrzeszeni w Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości zdecydowanie protestują przeciw utworzeniu następnej Galerii w centrum miasta. W związku z tym wystosowali protest do Prezydenta Miasta Krakowa oraz zapraszają wspólnie z Krakowską Kongregacją Kupiecką w poniedziałek 17 czerwca o godzinie 11:oo przy ulicy Kałuży aby dać wyraz niezadowolenia z planów inwestora.     29 maja odbyła się uroczystość wręczania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego honorowych tytułów Mistrza Rzemiosł Artystycznych na Zamku Królewskim w Warszawie. Była to pierwsza po 20 latach edycja wręczania tytułów.
Pośród wyróżnionych był członek Krakowskiego Cechu Rzemiosł: Tapicerstwo, Kuśnierstwo i Usługi Nieprzemysłowe - Tadeusz Walczak – prowadzący zakład tapicerski w Krakowie.
    25 maja obchodziliśmy Święto Rzemiosła w Krakowie. Tradycyjnie rozpoczęliśmy Mszą Św. w Bazylice Mariackiej, której przewodniczył ksiądz prałat Jan Pasierbek. Na uroczystość przybyli przedstawiciele Cechów i Spółdzielni Rzemieślniczych a także władz samorządowych i lokalnych. Jednym z elementów Święta był przemarsz rzemieślników i zaproszonych gości, złożenie kwiatów przy Studzience, przy której dokonał aktu samospalenia rzemieślnik krakowski Wincenty Badylak oraz na płycie Tadeusza Kościuszki w Rynku Głównym. Po złożeniu wiązanek kwiatów, rzemieślnicy przemaszerowali w towarzystwie orkiestry dętej do Międzynarodowego Centrum Kultury, gdzie odbyła się część oficjalna. Po okolicznościowych przemówieniach zostały wręczone odznaczenia państwowe i rzemieślnicze.
Uroczystego wręczenia odznaczeń państwowych w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Pan Andrzej Harężlak Wicewojewoda Małopolski, który odznaczył:
 • Pana Mariana Wójcika – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
 • Pana Lesława Orzechowskiego - Srebrnym Krzyżem Zasługi
Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Pan Jerzy Bartnik odznaczył najwyższym odznaczeniem rzemiosła „Szablą Kilińskiego”
 • Pana Janusza Kmiecika z Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce
oraz wieloma Platynowymi, Złotymi i Srebrnymi Odznakami im. Jana Kilińskiego rzemieślników zrzeszonych w Cechach i Spółdzielniach.

Medalem za Zasługi dla Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości wyróżniono:
 • Panią Halinę Kowalówkę – Kierownika Cechu Rzemiosł Elektrotechnicznych
 • Pana Jana Ciszka – Starszego Cechu Rzemiosł Drzewnych
 • Pana Alojzego Pabiana – Podstarszego Cechu Rzemiosł Drzewnych
Przewodniczący Konkursu " Małopolski Rzemieślnik Roku" Lesław Kucharczyk ogłosił werdykt Kapituły. Tytułem "Małopolski Rzemieślnik Roku 2012" został uhonorowany:
 • Pan Tadeusz Dąbrowski - Starszy Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych i Małych Przedsiębiorców w Krakowie
Ponadto wyróżnienia otrzymali:
 • Pani Agata Jarecka z Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce
 • Pan Reginald Jaworski z Małopolskiego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych

Zobacz galerię zdjęć .....     20 maja odbyło się posiedzenie Zarządu Izby, któremu przewodniczył Prezes Zdzisław Trela. Zarząd przyjął sprawozdanie finansowe za rok 2012, preliminarz na 2013 oraz uchwalił datę Zjazdu Delegatów MIRiP na dzień 28 czerwca br.      Seminarium regionalne projektu: „Programy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zawodów branży motoryzacyjnych” odbędzie się w dniu 16.05.2013 r. w: Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Św. Anny 9, 31-008 Kraków.
W trakcie spotkania zostaną przedstawione założenia Projektu, planowane działania i możliwości podniesienia kwalifikacji. Spotkanie będzie także okazją do skonsultowania założeń programów praktyk opracowanych przez ekspertów z nauczycielami/kami przedmiotów zawodowych, instruktorami/kami praktycznej nauki zawodu, przedstawicielami: pracodawców, organizacji pozarządowych, kuratoriów, szkolnictwa zawodowego, samorządów, itp. W czasie spotkania zaproponujemy możliwości skorzystania z praktyk korzystnych zarówno dla nauczycieli/ek jak i instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu, mogących odbyć praktyki w innowacyjnych przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej, jak i dla przedsiębiorców.
    W dniach 17-18 kwietnia przedstawiciele MIRiP przebywali z wizytą w Erfurcie na zaproszenie tamtejszej Izby Rzemieślniczej. Obie izby wyraziły chęć współpracy i trwałego partnerstwa. W czasie dwudniowych rozmów ustalono, że wzajemna współpraca Izb powinna obejmować między innymi:
 • wymianę uczniów zawodu w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży,
 • wymianę doświadczeń między rzemieślnikami,
 • organizację wspólnych spotkań rzemieślników i przedsiębiorców
 • oraz współpracę w ramach projektów unijnych.
Na zakończenie podpisano list intencyjny dotyczący współpracy obu Izb. Dokument podpisali:
 • ze strony niemieckiej: Stefan Lobenstein - Prezes Izby oraz dyrektor Thomas Malcherek
 • a ze strony polskiej: Mirosław Przybył - I Zastępca Prezesa MIRiP i dyrektor Lesław Kucharczyk.
Informacja na stronie Izby Rzemieślniczej w Erfurcie     2 kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu, któremu przewodniczył Prezes Zdzisław Trela. Podczas posiedzenia Zarząd podjął uchwałę następującej treści:
"W związku z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności Zarząd Izby na posiedzeniu w dniu 2.04.2013r. odwołuje Nadzwyczajny Zjazd Delegatów MIRiP, który miał się odbyć w dniu 4 kwietnia 2013r".     27 marca w sali Cechu Rzemiosł Spożywczych "Na Kotłowem" tradycyjnie spotkali się przedstawiciele Cechów i Spółdzielni Rzemieślniczych z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Życzenia zebranym złożyli: Zdzisław Trela Prezes Izby i ksiądz Jan Pasierbek prałat Bazyliki Mariackiej, który poświęcił pokarmy na świątecznym stole.     19 marca rzemieślnicy branży budowlanej obchodzili święto swego patrona św. Józefa i spotykali się w Małopolskim Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych. Jak co roku wręczone zostały medale Św. Józefa i odznaczenia rzemieślnicze Medal ten otrzymali: Marszałek Województwa Małopolskiego pan Marek Sowa i pan Andrzej Freyer – długoletni członek Cechu. Aktu wręczenia medalu Św. Józefa na prośbę Przewodniczącego Kapituły Medalu pana Janusza Chwajoła Starszego Cechu dokonali: panowie Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa i Bogusław Kośmider Przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Wyróżnienia rzemieślnicze Platynowy, Złoty i Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego wręczyła pani Krystyna Foltyn Członek Zarządu ZRP a złote i srebrne Odznaki Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Zastępca Prezesa pan Mirosław Przybył.
    14 marca z inicjatywy Zarządu Cechu Rzemiosł Spożywczych oraz Towarzystwa Przyjaciół Kultury Ludowej w Sali Cechowej „Na Kotłowem” odbyła się konferencja prasowa, na której zaprezentowane zostały wielkanocne „dzieła” cukierników i piekarzy kontynuujących tradycje krakowskiego rzemiosła. Został wystawiony duży asortyment wyrobów w tym: rozmaite baby drożdżowe, mazurki, placki, wyroby czekoladowe oraz pieczywo (koszyczki i baranki z ciasta chlebowego). Wyroby te wzbudziły zachwyt przybyłych dziennikarzy, przedstawicieli Muzeum Etnograficznego i MIRiP. Konferencja udowodniła, że tradycje krakowskich rzemieślników są kontynuowane i wzbogacane o nowe wyroby wynikające z możliwości technologicznych cukierników i piekarzy.
    6 marca w Gdańsku-Jelitkowie odbyła się narada kierownictwa Głównego Inspektoratu Pracy z członkami zarządu Związku Rzemiosła Polskiego i kierownictwem izb rzemieślniczych. W czasie spotkania Minister Iwona Hickiewicz - Główny Inspektor Pracy i Jerzy Bartnik - Prezes Związku Rzemiosła Polskiego podpisali porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie ochrony pracy. W naradzie wzięli udział z ramienia naszej Izby Krystyna Foltyn – członek Zarządu ZRP i dyrektor Izby.     27 lutego odbyło się posiedzenie Zarządu, któremu przewodniczył Prezes Zdzisław Trela. Podczas posiedzenia Zarząd ustalił liczbę delegatów na Nadzwyczajny Zjazd Delegatów MIRiP, które odbędzie się 4 kwietnia br.     26 lutego w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyła się Konferencja „Kształcenie zawodowe w systemie dualnym inwestycją w rozwój gospodarczy”, której organizatorami byli: Związek Rzemiosła Polskiego, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie.
Konferencja odbywała się w systemie dwuetapowym. Pierwsza część poświęcona była kształceniu dualnym – jako klucz do sukcesu gospodarczego. Udział w tej dyskusji wzięli: Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik, Ambasador Niemiec Rüdiger Freiherr von Fritsch, Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Marcin Rolnik oraz Prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie Edward Tomasz Połaski.
Część druga to panelowa dyskusja na temat wyzwań jakie stoją przed Polską w dziedzinie rozwoju kształcenia dualnego – zawodowego. Dyskutanci mocno skrytykowali rządzących o nieangażowanie się w inicjatywy wspierające szkolenie zawodowe. Ambasador Rüdiger Freiherr von Fritsch poinformował w swoim wystąpieniu, że rząd niemiecki aktywnie i skutecznie promuje i wspiera rzemiosło niemieckie i szkolnictwo zawodowe.     19 lutego odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia V Kadencji w której udział wziął Jerzy Tomasik z-ca Prezesa MIRiP - członek tej Rady. W czasie posiedzenia Rada zatwierdziła sprawozdanie z działalności Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego za 2012 rok i podjęto uchwałę w sprawie projektu planu finansowego Funduszu Pracy z limitu środków przyznanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla Powiatu Krakowskiego w 2013 roku.     5 lutego odbyło się pierwsze w nowym roku posiedzenie Zarządu, któremu przewodniczył Prezes Zdzisław Trela. Podczas posiedzenia Zarządu odbyła się dyskusja nad proponowanymi przez Komisję Statutową zmianami do statutu Izby, które zostały przegłosowane i zostaną przesłane do organizacji zrzeszonych w MIRiP. Zarząd podjał także uchwałę w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów MIRiP na dzień 4 kwietnia br. w sprawie zmian w statucie.     Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie serdecznie zaprasza na staropolskie „POŻEGNANIE Z KOLĘDĄ” w piątek 1 lutego 2013 r. o godz.17,00 w Sali Cechu Rzemiosł Spożywczych „Na Kotłowem”. Będziemy wspólnie śpiewać kolędy, opowiadać, gasić światełka na choince. Podczas spotkania będzie można wysłuchać ciekawych opowieści o świątecznych i noworocznych tradycjach. O historii kolęd opowiedzą Mieczysław Czuma i Leszek Mazan. Grać na gitarze i śpiewać będzie Aleksander Kobyliński -„Makino.     26 stycznia w Hotelu Best Western Premier odbył się kolejny Bal Kół Gospodarczych Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa zorganizowany przez Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Krakowską Kongregację Kupiecką, Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak-Business”.
Bal uroczyście otworzyli: w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa I Zastępca Prezydenta Miasta Tadeusz Trzmiel, Prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Wiesław Jopek, Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej Andrzej Zdebski, Członek Zarządu Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Marian Wójcik i Prezes Stowarzyszenia „Krak-Business” Adam Udziela.
W czasie balu przeprowadzono aukcję przedmiotów. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na potrzeby dzieci z krakowskich Domów Dziecka, m.in. Domu Dziecka im. Jana Brzechwy oraz Domu Pomocy Społecznej im. Helclów.
Pierwszą Krakowianką Balu została Pani Marta Diener, natomiast tytuł Krakowiaka Balu otrzymał Pan Adam Krzywdziński. Szampańska zabawa przy wspaniałej muzyce i wykwintnych daniach trwała do białego rana.


    11 stycznia z incjatywy Burmistrza Gminy i Miasta Miechowa Dariusza Marczewskiego i Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Miechowie Jerzego Borowskiego odbyło się I Miechowskie Forum Przedsiębiorców. W czasie Forum referaty wygłosili: Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, Tomasz Czubek Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej oraz I Zastepca Prezesa MIRiP Mirosław Przybył. Tematem wystąpienia Prezesa M. Przybyła były "Działania Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i szkolenia przyszłych pracowników".


    10 stycznia odbyły się XI Styczniowe Spotkania Gimnazjalistów, których organizatorem był Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Meljoracji w Krakowie. W spotkaniu tym ofertę edukacyjną uczniom klas III Gimnazjum przedstawiło 25 krakowskich szkół zawodowych. Zarząd Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości reprezentowali I Zastepca Prezesa Izby Pan Mirosław Przybył z Dyrektorem Izby.


    7 stycznia odbyło się świąteczne spotkanie rzemieślników zrzeszonych w Małopolskim Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych. Uroczystość rozpoczął Starszy Cechu Pan Janusz Chwajoł a następnie życzenia noworoczne złożyli zaproszeni Goście. W imieniu Zarządu Małopolskiej Izby życzenia złożył I Zastepca Prezesa Izby Pan Mirosław Przybył.

 
Ostatnia modyfikacja 29 października, 2013     webmaster ........