MAŁOPOLSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. św. Anny 9, 31-008 KRAKÓW
e-mail: izba@izba.com.pl
Bank Pekao S. A. III Odział w Krakowie: 60124022941111000037092263
NIP:675-02-00-019    REGON:000447824


 


Prezes Izby, Zarząd Izby
Dyrektor Izby
Sekretariat
tel. 12 423-07-47, 12 422-05-95, fax. 12 422-68-42
e-mail:izba@izba.com.pl  
 
Wydział Finansowo - Księgowy, Główny Księgowy, Kasa
tel. 12 422-77-87
e-mail: izba@izba.com.pl
 
Wydział Samorządowo - Organizacyjny
tel/fax. 12 421-06-46
e-mail:izba@izba.com.pl
 
Radca Prawny
tel. 12 422-05-95
e-mail:izba@izba.com.pl
 
Wydział Administracji
tel. 12 422-41-33
e-mail:izba@izba.com.pl
 
Wydział Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych
tel. 12 422-77-68
e-mail:izba@izba.com.pl
 
Polsko-Niemieckie Centrum Szkolenia Izby
ul. Św. Anny 9, Kraków,
tel/fax.12 421-52-51
e-mail:izba@izba.com.pl