Polsko - Niemieckie Centrum Szkolenia
Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości
31-008 Kraków, ul. Św. Anny 9
tel./fax +48 012 421 52 51
e-mail:izba@izba.com.pl
 


      Polsko-Niemieckie Centrum Szkolenia Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości powstało w oparciu o wieloletnią współpracę z partnerską Izbą w Münster na podstawie umowy między Niemieckim Ministerstwem ds. Współpracy Gospodarczej a Izbą Rzemieślniczą w Munster oraz umów o partnerstwie i finansowaniu między Izbami Rzemieślniczymi w Krakowie i Münster podpisanych w 1991 roku.

  Posiadamy:
  • Akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie
  • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych wydany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
  • Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach na szkolenie spawaczy we wszystkich technikach

  Ponadto posiadamy:
  • pracownię elektryczną
  • salę wykładową
  • salę seminaryjną

  Wysoki poziom naszych kursów zapewniają:
  • wysoko wykwalifikowani specjaliści po przeszkoleniu w Münster i długoletnią praktyką zawodową
  • osobne stanowisko dla każdego uczestnika
  • nowoczesny, specjalistyczny sprzęt w pracowniach i warsztatach szkoleniowych

Polsko-Niemieckie Centrum Szkolenia ściśle współpracuje z Powiatowymi Urzędami Pracy, które kierują do naszego Centrum osoby bezrobotne na specjalistyczne szkolenia w formie grupowej i indywidualnej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !