niedziela, 26 maj 2024 19:02

Krakowskie obchody Święta Rzemiosła 2024

W niedzielę, 26 maja 2024 roku w Krakowie uroczyście obchodzono Święto Rzemiosła. Z tej okazji w Bazylice Mariackiej odprawiona została msza święta, rzemieślnicy złożyli kwiaty przy tablicach upamiętniających tragiczną śmierć Walentego Badlaka i przysięgę Tadeusza Kościuszki. Uroczystość była także okazją do wręczenia odznaczeń zasłużonym członkom cechów i osobom zasłużonym dla rzemiosła.

Główną nawę najważniejszej krakowskiej świątyni wypełnili rzemieślnicy. Poszczególne cechy reprezentowane były przez poczty sztandarowe. W stallach miejsca zajęli goście i przedstawiciele władz cechowych. Byli m.in. poseł na Sejm RP Ireneusz Raś i były senator RP Jarosław Lasecki. Mszę świętą odprawił ks. inf. Bronisław Fidelus.
Po nabożeństwie pochód rzemieślniczy w takt marszów granych przez Orkiestrę Dętą ze Skomielnej Czarnej-Bogdanówki przeszedł przez Rynek Główny zatrzymując się przy studzience, na której znajduje się tablica upamiętniająca tragiczną śmierć Walentego Badylaka, krakowskiego rzemieślnika, piekarza, byłego żołnierza AK, który przykuł się łańcuchem do studzienki, oblał benzyną i dokonał samospalenia. Jego czyn był protestem przeciwko przemilczaniu przez władzę zbrodni katyńskiej. Przy tablicy władze małopolskiego rzemiosła złożyły wiązankę kwiatów. Kolejny przystanek to miejsce upamiętniające przysięgę Tadeusza Kościuszki. To na krakowskim Rynku Głównym 24 marca 1794 roku naczelnik powiedział: Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samodzielności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna Męka Syna Twego!
W tym miejscu zwyczajowo kwiaty składają władze Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. W tym roku prezesowi Januszowi Kowalskiemu towarzyszyli m.in, Poseł na Sejm RP Ireneusz Raś i Senator RP Jerzy Fedorowicz. Kwiaty łożyli także przedstawiciele wszystkich cechów zrzeszonych w Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
Orszak następnie skierował się do Międzynarodowego Centrum Kultury w Rynku Głównym 25.Na początku uroczystości prezes Janusz Kowalski odczytał okolicznościowy adres skierowany do uczestników Święta Rzemiosła przez Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka–Kamysza i Pana Bogdana Klicha Senatora RP, a następnie przywitał gości: prof. Stanisława Mazura zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa, Jakuba Koska, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, prof. Andrzeja Kuliga b. zastępca Prezydenta Krakowa, Martę Witkowicz b. dyrektor Wydziału Skarbu UMK, Katarzynę Piotrowską z-ca dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Dariusza Domajewskiego z-cę Dyrektora Wydziału Edukacji, Zdzisława Grzelkę - starszego Bractwa Kurkowego, króla elekta
Marka Zuskiego - podstarszego Bractwa i Krzysztofa Matzkę -podskarbiego Bractwa, a także Katarzynę Zapał - dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych, Wiesława Jopka - prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej z zastępcami Jerzym Kotalą i Jackiem Fortuną, Michała Czekaja wiceprezydenta Izby Przemysłowo
Handlowej, Janusza Strzebońskiego - prezesa Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych, Tadeusza Szewczyka - prezesa Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Jacka Trelę - prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Barbarę Blachę - dyrektor Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie, Zygfryda Gawrysiaka - Sekretarza Rady KKK, Adama Udzielę - prezesa Powszechnej Agencji Handlowej, Andrzeja Zdebskiego - prezes Krak-Chemia S.A. i Dariusza Michalaka - prezes Firmy Artim.

Nastąpił moment wręczenia odznaczeń. W dowód uznania dla wieloletniej pracy zawodowej, zaangażowanie osobiste w sprawy rzemiosła w tym działalność egzaminacyjną w zawodzie fryzjer na wniosek Zarządu MIRiP, Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego nadał najwyższe wyróżnienie w rzemiośle Szablę im. J. Kilińskiego Pani Józefa Natanek

W dowód uznania dla wieloletniej pracy zawodowej, zaangażowanie j osobiste w sprawy rzemiosła w tym branży skórzanej i obuwnictwa na wniosek Zarządu
MIRiP, Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego nadał najwyższe wyróżnienie w rzemiośle Szablę im. J. Kilińskiego Andrzejowi Dębowskiemu.

Platynowy Medal im. Kilińskiego otrzymali:
Maria Sysło - Mrówka, krawcowa. Cech Krawców i Pokrewnych Zawodów
Adam Cichowski, cukiernik, Cech Rzemiosł Spożywczych – Medal odebrała córka Julia
Andrzej Zdebski, prezes Zarządu Krak–Chemia
Janusz Strzeboński, prezes Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych

Złoty Medal im. Kilińskiego otrzymali:
Zofia Rydzyk piekarz, cukiernik Cech Rzemiosł Różnych w Olkuszu
Kazimierz Chodnik, obuwnik Cech Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej

Srebrny Medal im. Klińskiego:
Stanisław Morawa Cech Drobnych Wytwórców


Honorową Odznakę Rzemiosła otrzymał:
Maciej Zając Członek Zarządu Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Złote Odznaki Za Zasługi dla MIRiP otrzymały nauczycielki Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości MIRiP:

Kamila Bielamowicz
Edyta Gawin
Anita Sas-Dudek

Prezes Janusz Kowalski ogłosił werdykt konkursu Małopolski Rzemieślnik Roku: Po dokonaniu oceny finalistów, na posiedzeniu w dniu 10 maja 2024 roku Kapituła Konkursu „Małopolski Rzemieślnik Roku” postanowiła nagrodzić tytułem „Małopolski Rzemieślnik Roku 2023” następujących przedsiębiorców:
- za nieustanny rozwój firmy i dostosowywanie swoich, odznaczających się wysokim standardem usługi wyrobów do ciągle zmieniających się potrzeb
rynku, za profesjonalizm i zdolność rozsądnego inwestowania w rozwój dotychczasowej działalności i za podejmowanie nowych wyzwań, za wieloletni dorobek zawodowy, doświadczenie, osiągnięte nagrody i docenienie przez środowisko oraz aktywność w Cechach.

1. Reprezentującą Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie:
Marzena REPELEWICZ
Salon Fryzjerski LORI’N
Kraków, ul. Włoska 2A

- w kategorii usługi:
Michał BOROŃ, Auto-Servis Nowy Targ, ul. Krakowska 3

- w kategorii rzemiosło artystyczne:
Franciszek KALETKA - Firma Krawiecka Zakopane, ul. Kraszewskiego 5


2. Reprezentujących Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie
Henryk KOŁDRAS - Zakład Przetwórstwa Mięsnego Proszówki 308. Statuetka będzie wręczona w Tarnowie

3. Reprezentujących Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu: - w kategorii produkcja:
Zenon STRUGAŁA - PHU „BET-STAL” Gorlice, ul. Sosnowa 308. Statuetka będzie wręczona w Nowym Sączu

Ponadto Kapituła przyznała wyróżnienie
- za wieloletni dorobek, wkład w rozwój swoich dziedzin rzemiosła, tworzenie wielopokoleniowych firm rodzinnych, umiejętne kierowanie założonymi przez
siebie przedsiębiorstwami, zaangażowanie w pracę Cechów, dużą aktywność w życiu społecznym, rzetelność, kwalifikacje i doświadczenie, aktywne podejmowanie nowych wyzwań, za wysoki poziom świadczonych usług, a także dostosowywanie swojej oferty do zmieniających się trendów na rynku, podnoszenie swoich kwalifikacji i kształcenie uczniów: ANDRZEJOWI DĘBOWSKIEMU, Pracownia Obuwniczo-Kaletnicza Kraków, ul. Krakowska 13

Kapituła wyróżnienia jakim jest srebrne logo MIRiP wręczone w 2000 roku Papieżowi Janowi Pawłowi II z okazji pobytu w Rzymie delegacji rzemiosła postanowiła przyznać replikę tego logo w uznaniu zasług na rzecz współpracy ze środowiskiem krakowskich i małopolskich rzemieślników następującym osobom:
Panu prof. Andrzejowi Kuligowi - b. I zastępcy Prezydenta Jacka Majchrowskiego
Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej na ręce Prezesa Wiesława Jopka
Pani Beacie Klepce, Starszemu Cechu Rzemiosł Różnych w Krakowie
Panu Romanowi Koszykowi, Starszemu Powiatowego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce
Panu Jerzemu Tomasikowi, długoletniemu przewodniczącemu Komisji Samorządowo-Organizacyjnej MIRiP

Serdeczne gratulacje odznaczonym w imieniu władz samorządowych Krakowa złożył prof. Stanisław Mazur, zastępca prezydenta Krakowa. Mówił o planowanych wspólnych przedsięwzięciach dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Prezes Janusz Kowalski w imieniu Małopolskiej Izby Rzemiosła podziękował Prezydentowi Aleksandrowi Miszalskiemu za objęcie naszego Święta Patronatem Honorowym. Podziękował także w imieniu Izby partnerom i sponsorom:
- Piekarni i Cukierni Zofii Rydzyk,
- Firmie Delikatesy Kocyk,
- Firmie Taurus,
- Firmie Wolarek,
- Małopolskiemu Porozumieniu Organizacji Gospodarczych,
- Firmie Cukiernia Cichowscy,
- Restauracji Cechowa
- Firmie Warzywa Owoce Pawła Jagły,
- Firmie Delikatesy Kubik,
- Firmie Frito Lay,
- Pepsi Cola,
- Firmie Koral .
Patronat medialny nad naszym wydarzeniem sprawowali: Kraków pl i Love Krakow.pl


Działanie realizowane w ramach projektu Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie pt. „Wzmocnienie pozycji rzemiosła poprzez wzmożone działania lokalne w latach 2024-2025”, dzięki wsparciu finansowym Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Polski Inkubator Rzemiosła Komitet do spraw Pożytku Publicznego w latach 2021-2030.

 

 • Rzemios_001
 • Rzemios_01
 • Rzemios_1
 • Rzemios_10
 • Rzemios_11
 • Rzemios_11a
 • Rzemios_11b
 • Rzemios_12
 • Rzemios_13
 • Rzemios_14
 • Rzemios_14a
 • Rzemios_1a
 • Rzemios_1b
 • Rzemios_1c
 • Rzemios_2
 • Rzemios_24
 • Rzemios_27
 • Rzemios_28
 • Rzemios_2a
 • Rzemios_2b
 • Rzemios_3
 • Rzemios_30
 • Rzemios_31
 • Rzemios_32
 • Rzemios_33
 • Rzemios_34
 • Rzemios_35
 • Rzemios_36
 • Rzemios_37
 • Rzemios_38
 • Rzemios_39
 • Rzemios_3a
 • Rzemios_40
 • Rzemios_41
 • Rzemios_42
 • Rzemios_43
 • Rzemios_44
 • Rzemios_45
 • Rzemios_46
 • Rzemios_6
 • Rzemios_7
 • Rzemios_7a
 • Rzemios_8
 • Rzemios_8a
 • Rzemios_9
 • Rzemios_9a
Czytano 395 razy Ostatnio zmodyfikowano poniedziałek, 27 maj 2024 13:28