niedziela, 09 lipiec 2017 11:11

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 2017

W dniu 29 czerwca 2017 Delegatura Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Krakowie zorganizowała spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości. W spotkaniu uczestniczył z-ca prezesa MIRiP Tadeusz Dąbrowski wraz z z-cą dyrektora MIRiP Tomaszem Kowalikiem. Spotkaniu przyświecała idea wzajemnego poznania się. Organizatorzy chcieli, aby mieszkańcy Małopolski (zarówno przedsiębiorcy jak i klienci) mieli okazję się poznać - aby przestali być anonimowi i zamknięci. Każde święto, piknik czy uroczystość dają ku temu okazję, dlatego Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości okazał się do tego dobrą szansą.

W pierwszej części spotkania dokładnie omówiono, dlaczego 1 lipca jest tak ważny dla polskich spółdzielców i skąd pomysł na to święto.
To, co zainteresowało wszystkich przedsiębiorców to oferta, którą zaprezentował przedstawiciel Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – szczegółowo zostały omówione formy wsparcia dla pracodawców jak jednorazowe zwroty składek na ubezpieczenie społeczne, staże, prace interwencyjne, czy szczegóły dotyczące nowych zasad przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Szczególnie wartościowe okazało się poznanie planów związanych z rozwojem miasta i przedsiębiorczości w Krakowie, które omówił reprezentujący Urząd Miasta Krakowa Paweł Majka. Zwrócił uwagę na olbrzymią rolę, jaką odgrywa w kontaktach między Urzędem a przedsiębiorcami Porozumienie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości. Podkreślił ogromną rolę pracodawców, którzy uczestniczą w tych gremiach a szczególnie rolę prezesa MIRiP Janusza Kowalskiego, który w dyskusjach z władzami jest najwyraźniej słyszalnym głosem walczącym o dobro małopolskich rzemieślników.

  • MDSindeks_1
  • MDSindeks_2
  • MDSindeks_3
  • MDSindeks_4

Czytano 1192 razy Ostatnio zmodyfikowano niedziela, 09 lipiec 2017 11:16