środa, 20 wrzesień 2017 09:42

Spotkanie z rodzicami i mistrzami szkolącymi

W dniu 19.09.2017 r. odbyło się w siedzibie naszej Szkoły spotkanie z rodzicami pierwszoklasistów oraz spotkanie z mistrzami szkolącymi naszych uczniów. Udział
w spotkaniu wziął Prezes Izby Janusz Kowalski wraz z Z-cą dyrektora Izby Tomaszem Kowalik oraz Dyrektor Szkoły Elzbieta Kosacka.

Podczas spotkania z rodzicami Dyrektor szkoły przestawiła rodzicom zasady działania szkoły: prawa i obowiązki uczniów, organizację roku szkolnego (zajęcia lekcyjne, praktyki i miesięczne kursy teorii zawodowej), podział dni praktyk w poszczególnych klasach, przebieg praktyk (konieczność prowadzenia przez uczniów Dzienniczka Praktyk, przepisy prawa dotyczące zatrudniania młodocianych pracowników), działania kulturalne szkoły w których dotycz czas uczestniczyli uczniowie (wycieczki, wystawy, udział w różnych konkursach). Przedstawiła także uczestnikom zebrania koordynator szkolenia praktycznego Panią Bożenę Perz, z którą od obecnego roku szkolnego będzie się można kontaktować w każdej sprawie dotyczącej nauki zawodu przez ucznia w zakładzie.

Część dotyczącą pobytu uczniów Szkoły na 2-tygodniowych praktykach zagranicznych w Niemczech w sierpniu br. Poprowadził Tomasz Kowalik. Rodzice pierwszoklasistów mogli zobaczyć na  zdjęciach i filmie, jak starsi koledzy ich dzieci uczyli się zawodu
u pracodawców w Niemczech, jak poznawali nowy kraj i język, co zwiedzili i czego się nauczyli. Poinformował także zebranych, że MIRiP złożyła kolejny wniosek o dofinansowanie podobnych wyjazdów dla uczniów ze środków UE i w latach 2018 i 2019 odbędą się kolejne wyjazdy na praktyki zagraniczne, tym razem do Czech.   

Podczas spotkania z mistrzami szkolącymi Z-ca Dyrektora Izby T. Kowalik poinformował o ujednoliceniu Dzienniczków Praktyk, o zatrudnieniu koordynatora szkolenia praktycznego, przypomniał o tym że zgodnie z art.  203 ust. 3 Kodeksu Pracy młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę. Dlatego też jeśli uczeń przychodzi do pracy w sobotę, to poniedziałek powinien mieć wolny.  T. Kowalik poprosił także pracodawców o umożliwianie uczniom udział w życiu szkoły poprzez zwalnianie ich z praktyk na zawody, konkursy, święta szkolne czy izbowe, praktyki zagraniczne a także na miesięczne kursy teorii zawodowej.

Na zakończenie  Prezes MIRiP porozmawiał z przybyłymi pracodawcami na tematy związane z przebiegiem praktyk, zwłaszcza dotyczących czasu pracy oraz problemów związanych z godzinami pracy uczniów (w tym pracy w sobotę). Prezes zadeklarował mistrzom skonsultowanie tego problemu z PIP i zorganizowanie spotkania
z przedstawicielem PIP dla mistrzów szkolących uczniów Szkoły Izby.

  • Rzemieslnicza_Branzowa_Szkola_MIRiP_Spotkanie_z_Mistrzami11
  • Rzemieslnicza_Branzowa_Szkola_MIRiP_Spotkanie_z_Mistrzami14
  • Rzemieslnicza_Branzowa_Szkola_MIRiP_Spotkanie_z_Mistrzami17
  • Rzemieslnicza_Branzowa_Szkola_MIRiP_Spotkanie_z_Mistrzami24
  • Rzemieslnicza_Branzowa_Szkola_MIRiP_Spotkanie_z_Mistrzami38
  • Rzemieslnicza_Branzowa_Szkola_MIRiP_Spotkanie_z_Mistrzami47
  • Rzemieslnicza_Branzowa_Szkola_MIRiP_Spotkanie_z_Mistrzami8
Czytano 1072 razy Ostatnio zmodyfikowano piątek, 20 październik 2017 09:46