poniedziałek, 03 wrzesień 2018 10:33

Rozpoczęła się nauka w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości MIRiP w Krakowie

W Krakowie powstaje pierwsza w historii miasta szkoła prowadzona przez samych rzemieślników. 1 września 2018 rozpoczął działalność Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości, którego organem prowadzącym jest Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (MIRiP). Uroczysty początek roku szkolnego nastąpił w poniedziałek 3 września, a gośćmi uczniów i nauczycieli podczas inauguracji byli m.in. Janusz Kowalski, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości z członkami Zarządu Izby, Anna Korfel-Jasińska, dyrektor Wydziału Edukacji UM Krakowa, ks. inf. Dariusz Raś, archiprezbiter Bazyliki Mariackiej, duszpasterz małopolskiego rzemiosła.

- Rok 2018 jest szczególny dla małopolskiego rzemiosła - powiedział witając gości prezes Janusz Kowalski. - Od 1 września w miejscu dotychczas istniejącego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 przy ul. Rzeźniczej 4 powstaje Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Utworzenie szkoły, której podstawę stanowi współpraca szkoły i pracodawców jest ważnym krokiem w stroną rozwoju szkolnictwa zawodowego, którego rolę podkreśla niejednokrotnie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Działalność szkoły zapoczątkowało utworzenie przez Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 2014 roku Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej MIRiP (obecnie Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia MIRiP). Gwałtowny rozwój szkoły (w 2014 r. było 12 uczniów, w roku szkolnym 2017/2018 140 uczniów) skłonił Zarząd Izby do refleksji na temat przyszłości prowadzonej placówki i stworzył idee utworzenia Technikum, a w konsekwencji połączenia obydwu szkół w jeden wspólny organizm – Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości. W skład Zespołu wchodzi Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia oraz Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Elżbieta Kosacka, dyrektorka Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości MIRiP w Krakowie potwierdziła starania całego grona i uczniów o pozostawienie dla nowej szkoły patrona ks. kardynała Stefana Sapiehy. Kardynał był bowiem patronem dotychczas istniejącego w tym miejscu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1.

- Zadaniem szkoły jest wykształcenie przyszłych fachowców – uczniowie mogą podjąć naukę w aż 29 zawodach szkoły branżowej (motoryzacyjnych, budowlanych, spożywczych, usługowych i innych) oraz 4 kierunkach technikum (Technik ekonomista, Technik handlowiec,Technik obsługi turystycznej, Technik logistyk) - mówi Tomasz Kowalik, zastępca dyrektora MIRiP, bezpośrednio odpowiedzialny za kontakt z Zespołem Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości MIRiP.- Podczas praktyki zawodowej (opartej na zawartej umowie o praktyczną naukę zawodu z młodocianym pracownikiem) uczniowie przygotowują się pod okiem mistrzów do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i umożliwia uzyskanie Świadectwa Czeladniczego wraz z Suplementem Europass zdawanego w Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Jest to gwarancja, że uczniowie kończący szkołę otrzymają ceniony we wszystkich krajach Unii Europejskiej dokument ułatwiający znalezienie pracy. Szkoła gwarantuje odbywanie praktyk zawodowych w najlepszych i nowoczesnych zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w MIRiP. Absolwenci Szkoły mogą podjąć pracę lub pracować i kontynuować naukę.

Nauka w szkole prowadzona jest w pracowniach przedmiotowych oraz doskonale wyposażonych, stale unowocześnianych pracowniach komputerowych. W pracowni aktywności zawodowej uczniowie mogą uczestniczyć w programach symulacyjnych przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej. Biblioteka szkolna umożliwia korzystanie ze stale uzupełnianych zbiorów książkowych i multimedialnych. W księgozbiorze znajdują się pomoce do nauki szkolnej i samokształcenia (księgozbiór podręczny, literatura zawodowa i filmy edukacyjne), pełny wybór lektur szkolnych, materiały przygotowujące do egzaminu maturalnego, egzaminów zawodowych oraz nowości rynku wydawniczego. W czytelni znajduje się Centrum Informacji
Multimedialnej. Uczniowie, w ramach zajęć wychowania fizycznego, uczestniczą w zajęciach na basenie lub na kortach tenisowych, mogą korzystać z boisk sportowych (piłka nożna, piłka koszykowa i siatkowa) oraz nowoczesnej siłowni.

Placówka prowadzona przez MIRiP zapewnia płatne praktyki w renomowanych, zrzeszonych zakładach. Uczniowie dojeżdżający spoza Krakowa korzystają z dofinansowania do kosztów dojazdów, a najzdolniejsi mogą ubiegać się o stypendia Prezesa MIRiP. Podopieczni oprócz nauki mogą pogłębiać swoją wiedzę o kulturze, swoim kraju i świecie korzystając z organizowanych wyjść do kina, teatru, wycieczek oraz dodatkowych zajęć z j. niemieckiego. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszą się wyjazdy na praktyki zagraniczne.

- W 2017 r. 20 uczniów szkoły wyjechało na 2-tygodniowe praktyki do Niemiec w ramach projektu „Nauka+zawód=lepszy start w dorosłość! Staże zawodowe 20 uczniów w przedsiębiorstwach w Niemczech” realizowanego ze środków Programu Erasmus+. Obecnie Izba realizuje Projekt „Nauka w połączeniu z praktyką gwarancją lepszego startu w dorosłość!”, dofinansowany ze środków Programu PO WER na zasadach Erasmus+. W ramach tego projektu w maju b.r. uczniowie wyjechali na 2-tygodniowe praktyki do Brna. Uczestnicy mieli możliwość zdobycia nowych umiejętności i praktycznej wiedzy z zakresu wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i technologii w swojej specjalności na rynku czeskim. Uczniowie wrócili bogatsi o nowe doświadczenia, przede wszystkim praktyczne umiejętności językowe, niezbędne w ich przyszłej pracy zawodowej. Wyjazd na praktyki zawodowe to nie tylko nauka ale również możliwość aktywnego wypoczynku i okazja poznania zabytków, ciekawostek i tajemnic odwiedzanych miejsc. Kolejna grupa uczniów wyjedzie na praktyki do Brna już w maju 2019 r. - dodaje Tomasz Kowalik.

 • NowyRokSzkolnyMIRIP_1
 • NowyRokSzkolnyMIRIP_10
 • NowyRokSzkolnyMIRIP_11
 • NowyRokSzkolnyMIRIP_12
 • NowyRokSzkolnyMIRIP_13
 • NowyRokSzkolnyMIRIP_14
 • NowyRokSzkolnyMIRIP_15
 • NowyRokSzkolnyMIRIP_16
 • NowyRokSzkolnyMIRIP_17
 • NowyRokSzkolnyMIRIP_18
 • NowyRokSzkolnyMIRIP_19
 • NowyRokSzkolnyMIRIP_2
 • NowyRokSzkolnyMIRIP_20
 • NowyRokSzkolnyMIRIP_21
 • NowyRokSzkolnyMIRIP_22
 • NowyRokSzkolnyMIRIP_23
 • NowyRokSzkolnyMIRIP_24
 • NowyRokSzkolnyMIRIP_25
 • NowyRokSzkolnyMIRIP_26
 • NowyRokSzkolnyMIRIP_27
 • NowyRokSzkolnyMIRIP_28
 • NowyRokSzkolnyMIRIP_29
 • NowyRokSzkolnyMIRIP_3
 • NowyRokSzkolnyMIRIP_4
 • NowyRokSzkolnyMIRIP_5
 • NowyRokSzkolnyMIRIP_6
 • NowyRokSzkolnyMIRIP_7
 • NowyRokSzkolnyMIRIP_8
 • NowyRokSzkolnyMIRIP_9
Czytano 846 razy Ostatnio zmodyfikowano poniedziałek, 10 wrzesień 2018 14:14