poniedziałek, 28 styczeń 2019 10:54

Szkolenie dla członków Komisji Egzaminacyjnych

W dniu 24 stycznia b.r. odbyło się kolejne szkolenie dla osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie przeprowadzających egzaminy czeladnicze i mistrzowskie.

Szkolenie rozpoczęło się od uroczystego wręczenia powołań członkom komisji na pięcioletnią kadencję, obowiązującą w okresie 2018r - 2023r przez prezesa Izby – pana Janusza Kowalskiego.

Szkolenie prowadziła zaproszona dyrektor Izby Rzemieślniczej w Opolu pani Grażyna Dębicka Ozorkiewicz - trener szkoleniowy Związku Rzemiosła Polskiego. Program obejmował: zagadnienia prawne dotyczące działalności komisji; kwalifikacje czeladnika i mistrza w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji; wykorzystanie platformy EWR – jako nowego narzędzia w pracy komisji egzaminacyjnych;

warunki dopuszczenia do egzaminów czeladniczych/mistrzowskich oraz tryb i zasady przeprowadzania; prawidłowa organizacja i przebieg egzaminów; zasady formułowania pytań i zadań egzaminacyjnych oraz proces prawidłowego oceniania.

Poruszono również wybrane zagadnienia z psychologii, reagowanie w trudnych i stresujących sytuacjach oraz pozytywne i negatywne strony pracy członka komisji.

Szkolenie zakończyło się podsumowaniem i wręczeniem zaświadczeń przez zastępcę prezesa Izby – Pana Tadeusza Dąbrowskiego.

 

 • SzkolIzb
 • SzkolIzb1
 • SzkolIzb10
 • SzkolIzb11
 • SzkolIzb12
 • SzkolIzb13
 • SzkolIzb14
 • SzkolIzb15
 • SzkolIzb16
 • SzkolIzb17
 • SzkolIzb18
 • SzkolIzb19
 • SzkolIzb2
 • SzkolIzb20
 • SzkolIzb21
 • SzkolIzb22
 • SzkolIzb23
 • SzkolIzb26
 • SzkolIzb27
 • SzkolIzb29
 • SzkolIzb3
 • SzkolIzb30
 • SzkolIzb31
 • SzkolIzb32
 • SzkolIzb33
 • SzkolIzb4
 • SzkolIzb5
 • SzkolIzb6
 • SzkolIzb7
 • SzkolIzb8
 • SzkolIzb9
Czytano 828 razy Ostatnio zmodyfikowano wtorek, 29 styczeń 2019 13:28