czwartek, 06 październik 2016 12:15

O Programach

 niw2

Polski Inkubator Rzemiosła

Czytaj więcej...


sukcesja baner

Małopolska Sieć Sukcesorów SUKCES-JA

Czytaj więcej...


 pasek pl

Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych obszar I i IV

Czytaj więcej...


 

v4

"Digitization, Robotics and Technical Modernization as tools for boosting Productivity of SMEs"

(Wpływ cyfryzacji, innowacji technologicznych, robotyki na zwiększenie wydajności w przemyśle budowlanym, zwłaszcza w sektorze MŚP.)

Czytaj więcej...


 

pasek powerczech

 

Program PO WER 2017
„Nauka w połączeniu z praktyką gwarancją lepszego startu w dorosłość!"
(numer projektu 2017-1-PL01-KA102-037261)

Staże zawodowe uczniów w przedsiębiorstwach w Czechach.


Czytaj więcej...


"Projekt jest finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach realizowanego przez FRSE projektu
"Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" we współpracy z Střední škola polytechnická Brno.”

 


PO WER 2017Program PO WER 2017

„NAUKA+ZAWÓD=LEPSZY START W DOROSŁOŚĆ"
(numer projektu 2016-1-PL01-KA102-024602)

Staże zawodowe 20 uczniów w przedsiębiorstwach w Niemczech.


Czytaj więcej...


"Projekt jest finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach realizowanego przez FRSE projektu
"Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" we współpracy z Casa da Educação.”

 


 

pasek power1


Program PO WER
„Poznanie portugalskiego modelu nauki zawodu w branży stolarskiej"
(numer projektu 2015-1-PL01-KA102-015532)
 
Tygodniowe praktyki dla 20 osób związanych ze szkolnictwem zawodowym, które odbędą się w Casa da Educação w Lizbonie (Portugalia).

Czytaj więcej...
 
"Projekt jest finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach realizowanego przez FRSE projektu
"Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" we współpracy z Casa da Educação.”


Program ERASMUS +
Program ERASMUS+
"Różne zawody, te same cele. Wymiana doświadczeń w dziedzinie kształcenia zawodowego sposobem na podniesienie jakości nauczania."
(numer projektu 2014-1-PL01-KA102-001515)
 
Tygodniowe praktyki dla 20 osób związanych ze szkolnictwem zawodowym, które odbyły się w Izbie Rzemieślniczej w Erfurt (Niemcy).

Czytaj więcej...
 
"Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach realizowanego przez FRSE programu Erasmus+
“Zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" we współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Erfurt"

 


 

Program Leonardo Da Vinci


 Program Leonardo da Vinci

„Międzynarodowy rozwój i wypróbowanie modelu przygotowania zawodowego w branży samochodowej i metalowej”
 
Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz wytworzenie produktów edukacyjnych wprowadzających innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Czytaj więcej...

 


 v4

"Wzmocnienie kontaktów zawodowych MŚP w sferze dualnego kształcenia zawodowego w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Promowanie bardziej intensywnej wymiany uczniów i młodych pracowników między krajami "Grupy Wyszehradzkiej"

Czytaj więcej...

 


 

Czytano 21176 razy Ostatnio zmodyfikowano czwartek, 20 październik 2022 08:53