czwartek, 06 październik 2016 12:03

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia
Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie
ul. Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków tel: 12 422 77 68


Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia zaprasza uczniów gimnazjów do podjęcia nauki w 29 zawodach. Nauka zawodu trwa 36 miesięcy. Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i umożliwia uzyskanie Świadectwa Czeladniczego wraz z Suplementem Europass.
Szkoła przygotowuje do praktycznego wykonywania zawodu, kierując swoich uczniów do właściwego Cechu w celu podpisania umowy o praktyczną naukę zawodu w wybranym przez ucznia zawodzie.
Szkoła gwarantuje odbywanie praktyk zawodowych w najlepszych i nowoczesnych zakładach rzemieślniczych, istnieje również możliwość odbywania praktyk zagranicznych.
Najzdolniejsi uczniowie Szkoły  mogą otrzymać stypendium.
Uczniowie spoza Krakowa mogą mieszkać w internacie lub otrzymać zwrot kosztów dojazdu do Szkoły.

Absolwenci Szkoły mogą podjąć pracę lub pracować i kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących dla dorosłych, aby zdać maturę.


Szkoła oferuje naukę i przygotowanie do wykonywania zawodów:

 

 • ŚLUSARZ
 • OPTYK-MECHANIK
 • ZŁOTNIK – JUBILER
 • MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • BLACHARZ SAMOCHODOWY
 • MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
 • MONTER SIECI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH
 • BETONIARZ – ZBROJARZ
 • ELEKTROMECHANIK
 • MURARZ –TYNKARZ
 • ELEKTRYK
 • CUKIERNIK
 • LAKIERNIK
 • STOLARZ
 • TAPICER
 • OBUWNIK
 • KRAWIEC
 • PIEKARZ
 • WĘDLINIARZ
 • KALETNIK
 • KUŚNIERZ
 • FRYZJER
 • CIEŚLA
 • BLACHARZ
 • DEKARZ
 • KAMIENIARZ
 • KOWAL
 • KOMINIARZ

Młodociany pracownik zatrudniony w celu przygotowania zawodowego posiada wszystkie prawa wynikające z Kodeksu Pracy, w tym prawo do:

 

 • wynagrodzenia
 • ubezpieczenia społecznego
 • urlopu
 • bezpłatnej opieki lekarskiej
 • wyposażenia w odzież roboczą oraz ochronną.


WARUNKI PRZYJĘCIA
DO KLASY PIERWSZEJ RZEMIEŚLNICZEJ BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA:

 1. Do zasadniczej szkoły zawodowej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
 2. Od kandydatów do szkoły zawodowej wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie
 3. Nasza Szkoła objęta jest rekrutacją elektroniczną. (tutaj warto dodać link do strony z rekrutacją elektroniczną)
 4. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej decyduje kolejność zgłoszeń

Zgłoś się do Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia
Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie!

 

Zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności konieczne do pracy w zawodzie
Nauczysz się języków obcych
Nie będziesz miał problemów ze znalezieniem pracy
Poznasz kompetentnych, doświadczonych i życzliwych nauczycieli.

Jeśli w życiu kierujesz się pasją i fantazją oraz pragniesz rozwijać swoje talenty,
postaw na zawody z przyszłością!

Więcej informacji:
Sekretariat Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia 
ul. Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków, tel: 12 421-38-44
Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie
ul. Św. Anny 9, 31-008 Kraków, tel: 12 422-77-68

Czytano 20001 razy Ostatnio zmodyfikowano poniedziałek, 29 maj 2017 12:58
Więcej w tej kategorii: Kwalifikacje i Oświata »