czwartek, 06 październik 2016 09:08

Działalność MIRiP

 

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości jest społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją zrzeszającą na zasadzie dobrowolności cechy i spółdzielnie rzemieślnicze, a pośrednio samych rzemieślników.

Podstawowe dziedziny działania.

  1. reprezentowanie zrzeszonych podmiotów wobec administracji rządowej, samorządu terytorialnego i instytucji,
  2. udzielanie rzemieślnikom pomocy prawnej, organizacyjnej oraz doradztwo podatkowe,
  3. przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych, czeladniczych, mistrzowskich oraz wydawanie świadectw i dyplomów,
  4. pomoc i nadzór nad działalnością cechów w zakresie szkolenia uczniów w zakładach rzemieślniczych oraz propagowanie nauki zawodu i współpraca w tym zakresie z organami administracji rządowej i samorządowej,
  5. organizowanie szkoleń instruktażowych oraz kursów szkoleniowych,
  6. przekazywanie ofert eksportowych i kooperacyjnych oraz informacji o międzynarodowych targach i imprezach wystawienniczych , a także organizowanie giełd, targów, wystaw, konkursów oraz kiermaszy /corocznie odbywa się kiermasz z okazji Święta Rzemiosła/,
  7. prowadzenie działalności promocyjnej oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i zagranicą,
  8. wyszukiwanie dla zrzeszonych członków programów pomocowych odpowiednich do ich potrzeb; zbieranie informacji o programach pomocowych i preferencyjnych kredytach.
  9. organizacja spotkań z przedstawicielami władz krajowych i lokalnych - w celu rozwiązywania żywotnych problemów i omawiania tematów aktualnie zajmujących środowisko rzemieślnicze organizowane są na bieżąco spotkania rzemieślników z kompetentnymi w danej sprawie osobami.

Terytorialny zasięg działania

Organizacje skupione w Izbie zrzeszają członków z Krakowa, Myślenic, Krzeszowic, Proszowic, Wieliczki, Chrzanowa, Wolbromia, Miechowa, Kalwarii Zebrzydowskiej, Olkusza.

Bazy danych i wydawnictwa

W tworzeniu jest baza danych dotycząca rzemieślników zrzeszonych w naszych organizacjach (obecnie 25 cechów i 8 spółdzielni) - dane teleadresowe zakładów rzemieślniczych i główny profil działalności. Opracowany został folder i ulotki o Izbie oraz zrzeszonych w niej organizacjach.

Czytano 33158 razy Ostatnio zmodyfikowano wtorek, 05 czerwiec 2018 08:29
Więcej w tej kategorii: « Struktura Władze MIRiP »