sobota, 24 grudzień 2022 08:53

Spotkanie podsumowujące "Małopolska Sieć Sukcesorów SUKCES-JA!"

Written by

21 grudnia w budynku Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy ul. Rzeźniczej 4 odbyło się ostatnie, już siódme spotkanie w ramach „Małopolskiej Sieci Sukcesorów”. W spotkaniu podsumowujące Projekt brali udział Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Janusz Kowalski, Dyrektor szkoły Elżbieta Kosacka, grono pedagogiczne, uczniowie oraz zaproszeni goście: m.in. uczestnicy Projektu, Anna Wojsa-Świetlik - przedstawiciel Departamentu Skarbu i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a także nasi rzemieślnicy biorący udział w Projekcie: Grzegorz Adamski oraz Piotr Wąsik.

Po przywitaniu, Zastępca dyrektora MIRiP Tomasz Kowalik – koordynator Projektu zapoznał zebranych z nowatorskim Projektem Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, realizowanym przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego pod nazwą "Małopolska Sieć Sukcesorów SUKCES-JA”. W ramach tworzenia Małopolskiej Sieci Sukcesorów zaangażowanych do projektu zostało 11 uczestników: potencjalnych sukcesorów w firmach oraz osób, które przejęły firmę w wyniku sukcesji z woj. Małopolskiego. Członkowie projektu wzięli udział w 7 spotkaniach (20 godzin warsztatowych z możliwością uczestnictwa online), w tym w jednym spotkaniu inauguracyjnym, pięciu warsztatach i jednym spotkaniu podsumowującym. Projekt trwał września do grudnia 2022 roku.

Na spotkaniach poruszane były tematy związane z sukcesją, w tym z zakresu: prawa, finansów i podatków, zarządzania, aspektów psychologicznych, wymiany doświadczeń. Warsztaty te były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę Kancelarii Adwokackiej i Kancelarii Doradcy Podatkowego, którzy dokładnie omówili zagadnienie sukcesji z uwzględnieniem ich własnych doświadczeń w prowadzeniu takich spraw. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się tematy związane z: formalnymi stronami sukcesji (wpisy do CEIDG, kwestie notarialne), sposobami na czerpanie zysków po sukcesji (sprzedaż firmy, czerpanie zysków z dywidend, udziały), przekształceniem firm po sukcesji (różne formy prowadzenia działalności gospodarczej, wybór opodatkowania). Nie zabrakło również wątków dotyczących nadchodzących zmian prawno-podatkowych oraz innych okołobiznesowych tematów. Oprócz uczestników, w spotkaniach wzięli też udział nestorzy, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami, napotkanymi problemami i sposobem ich rozwiązania. Ideą projektu było stworzenie sieci – platformy wymiany kontaktów i doświadczeń osób, które choć często reprezentowały zupełnie inne branż, to jednak były połączone jednym wspólnym mianownikiem – wizją przyszłej sukcesji. Celem programu było podniesienie poziomu gotowości do sukcesji w małopolskich firmach, wzmocnienie postaw przedsiębiorczych, rozwój wiedzy i umiejętności w temacie sukcesji, wsparcie wymiany doświadczeń i networkingu. Według naszych analiz poziom wiedzy o sukcesji w grupie wzrósł z 41% na 84%. Poza tym, uczestnicy wyrazili chęć dalszego utrzymywania ze sobą i z naszą Izbą kontaktu. To dla nas najlepszy dowód, że projekt ten zakończył się sukcesem.

Organizacja spotkania podsumowującego projekt w dniu 21 grudnia była nieprzypadkowa – dzięki temu że przypadała na okres świąteczny, spotkanie zwieńczył koncert kolęd w wykonaniu uczniów szkoły oraz wspólny, wigilijny posiłek. Poza tym, prezentacja na temat sukcesji przedstawiona przy okazji szkolnej wigilii może zaszczepić w głowach młodych ludzi myślenie o sukcesji. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ to oni stanowią przyszłe pokolenie rzemieślników.

Sukcesja jest naturalnym i koniecznym wyzwaniem, z którym musi się zmierzyć każda firma rodzinna. Sukcesja to przekazanie władzy, majątku, wiedzy oraz odpowiedzialności kolejnemu pokoleniu. Nie jest to łatwe, zarówno dla twórcy biznesu jak i jego następcy. Najlepszym sposobem na eliminację barier i problemów jest odpowiednie zaplanowanie tego procesu. Działania, które wprowadzą nowe pokolenie w świat biznesu oraz pomogą określić zasady i wartości, jakimi musi się kierować następca a przede wszystkim, które wykreują umiejętności i kompetencje niezbędne do zarządzania firmą, są czasochłonne i wymagają ogromu pracy. Ważnym elementem jest wypracowanie wspólnej wizji na dalsze losy przedsiębiorstwa oraz zbudowanie zaufania nestora, które pozwoli na pełne przekazanie władzy i umożliwienie podejmowania własnych decyzji przez sukcesora. Kolejnym ważnym elementem jest odpowiednie dobranie formy prawnej i faktyczne przeprowadzenie zmiany w organizacji. W tej kwestii warto zasięgnąć rady eksperta, który przedstawi dostępne możliwości oraz pomoże wybrać najlepszą.

  • sukcesja1
  • sukcesja2
  • sukcesja3
  • sukcesja4
  • sukcesja5
  • sukcesja6
  • sukcesja7
Czytano 518 razy Ostatnio zmodyfikowano wtorek, 27 grudzień 2022 13:09