środa, 15 grudzień 2021 14:48

Informacja w sprawie realizacji praktycznej nauki zawodu w okresie 20.12.2021 - 09.01.2022

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2301) od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zostanie ograniczone stacjonarne funkcjonowania szkół podstawowych i ponadpodstawowych i wprowadzone w nich nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Ograniczenie funkcjonowania, o którym mowa powyżej nie dotyczy branżowych szkół I stopnia - w odniesieniu do uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców. W związku z tym zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców odbywają się bez zmian o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Czytano 181 razy Ostatnio zmodyfikowano czwartek, 16 grudzień 2021 08:57