czwartek, 07 lipiec 2022 11:37

Żegnamy Krystynę Foltyn

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
 o śmierci naszej Koleżanki

 

śp. Krystyny Foltyn

 

b. długoletniej Starszej Cechu Rzemiosł Różnych w Krakowie,
b. członka Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie,
b. Członka Zarządu naszej Izby,
wychowawcy wielu pokoleń fryzjerów polskich,
odznaczonej za swoją pracę społeczną Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
najwyższym wyróżnieniem rzemieślniczym Szablą Kilińskiego,
Odznaką Honoris Gratia.

 

Rodzinie i Bliskim Zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia

Prezes Janusz Kowalski, Zarząd i Pracownicy
Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie

Czytano 260 razy Ostatnio zmodyfikowano czwartek, 07 lipiec 2022 11:51