czwartek, 29 wrzesień 2016 13:11

Nauka zawodu

Zasady przyjmowania uczniów do nauki zawodu
w zakładach rzemieślniczych.

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie skupiająca w swoim działaniu Cechy z woj. Małopolskiego informuje, że każdy młody człowiek kończący gimnazjum ma możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu w zakładach rzemieślniczych, których tradycje sięgają wielu stuleci.

Szereg zawodów ma charakter unikatowy i umożliwia zatrudnienie dobrych fachowców po skończonej nauce.

Przepis regulujący naukę w zakładach rzemieślniczych to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.V.1996 r (Dz. U. nr 60 poz. 278) wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 197 poz. 1663,1996 z 2002 roku ):

  1. Nauka w zakładach rzemieślniczych trwa 36 miesięcy.
  2. Uczeń ma obowiązek dokształcania teoretycznego w Zasadniczej Szkole Zawodowej lub drogą kursową w Ośrodku Dokształcania Zawodowego.
  3. Młodocianemu w okresie nauki przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej:

    - w pierwszym roku nauki 4%
    - w drugim roku nauki 5%
    - w trzecim roku nauki 6%

  4. Nauka młodocianego kończy się egzaminem czeladniczym w Izbie Rzemieślniczej.

* * * * * *

Bliższych informacji na temat praktycznej nauki w rzemiośle udzielają Cechy:

Małopolski Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Budowlanych, Kraków, Pl. Wolnica 7, tel. 12 656-23-80
- blacharz, dekarz, monter instalacji sanitarnych, malarz- tapeciarz, murarz, cieśla, betoniarz, poszdzkarz, kamieniarz

Cech Rzemiosł Drzewnych - Kraków Pl. Słowiański 3, tel. 12 421-58-14
– stolarz

Cech Rzemiosł Metalowych - Kraków, Pl. Słowiański 3 tel. 12 422-06-70
– ślusarz

Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych - Kraków, Pl. Słowiański 3, tel. 12 421-14-08
- elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy

Cech Rzemiosł Elektrotechnicznych - Kraków Pl. Słowiański 3, tel. 12 422-74-26
- elektryk, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych

Cech Rzemiosł Skórzanych i innych zawodów - Kraków, Pl. Słowiański 3, tel. 12 422-41-11
- kaletnik, obuwnik

Krakowski Cech Rzemiosł - Kraków, Pl. Słowiański 3, tel. 12 422-93-85
- tapicer, kuśnierz

Małopolski Cech Optyków - Kraków, Pl. Słowiański 3, tel. 12 421-90-77
– optyk

Cech Krawców i Pokrewnych Zawodów – Kraków, Ul. Sławkowska 28 tel. 12 429-54-86
- krawiec

Cech Rzemiosł Spożywczych – Kraków, ul. Westerplatte 18, tel. 12 422-69-62
- cukiernik, piekarz, rzeźnik-wędliniarz

Cech Rzemiosł Różnych – Kraków, ul.B.Josolewicza 14 tel. 12 422-70-36
- fryzjer

Cech Rzemiosł Drobnych Wytwórców - Kraków, Pl. Słowiański 3 tel.12 422-70-11
- wulkanizatorstwo

Cech Złotników, Jubilerów i Pokrewnych Zawodów – Kraków, Pl. Słowiański 3,
tel. 12 422-06-70
– złotnik-jubiler

oraz

cechy terenowe, które przyjmują uczniów w wyżej podanych zawodach:

Cech Rzemiosł Różnych - Proszowice, ul.Kosynierów 20, tel. 12 386-19-38

Cech Rzemiosł Różnych - Myślenice, ul.Ogrodowa 1, tel. 12 272-02-92

Cech Rzemiosł Różnych - Krzeszowice, ul.Daszyńskiego 6, tel. 12 282-03-06

Cech Rzemiosł Różnych - Chrzanów Al.Henryka 26, tel. 32 623-24-49

Cech Rzemiosł Różnych - Kalwaria Zebrzydowska, ul. Jagiellońska 6, tel. 33 876-60-23

Cech Rzemiosł Różnych - Wolbrom, ul. Staszica 5, tel. 32 644-10-68

Cech Rzemiosł Różnych - Miechów ul. Wesoła 8, tel. 41 383-10-90

Cech Rzemiosł Różnych - Olkusz ul. Kazimierza Wlk. 38, tel. 32 643-13-72

Cech Rzemiosł Różnych - Nowy Targ ul. Szaflarska 9, tel. 18 266-20-71

Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców – Wieliczka, ul.Limanowskiego 11,
tel. 12 278-42-41