czwartek, 16 luty 2017 17:14

Debata Gospodarcza w Dzienniku Polskim

Wicepremier rozmawiał w redakcji Dziennika Polskiego z przedsiębiorcami z Małopolski o ich nadziejach i obawach oraz pomocy rządu.
Polscy przedsiębiorcy nie mogą już opierać swej działalności na taniej sile roboczej, bo ta drożeje i będzie drożeć. By nie stracić przewagi konkurencyjnej na europejskim rynku, muszą śmielej korzystać z osiągnięć nauki, a ta powinna się szeroko otworzyć na potrzeby biznesu. - We współpracy z innymi resortami, przede wszystkim rozwoju, intensywnie pracujemy nad rozwiązaniami, które doprowadzą do ścisłej współpracy nauki z biznesem i wyraźnego ożywienia prac badawczo-rozwojowych, szczególnie w obszarach strategicznych dla rozwoju państwa - mówił w redakcji Dziennika Polskiego Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, na spotkaniu z reprezentacją małopolskich przedsiębiorców. Współdziałający w ramach Forum Przedsiębiorców „Dziennika Polskiego” szefowie czołowych firm i liderzy największych organizacji gospodarczych w Małopolsce, reprezentujący dziesiątki tysięcy przedsiębiorców - dużych, średnich, ale też małych i mikro - poprosili o spotkanie z wicepremierem z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że część działań i planów rządu ich cieszy, ale część niepokoi lub wręcz przeraża.

Drugi powód zaproszenia wicepremiera był natury, nazwijmy to, strategicznej. Otóż, coraz więcej przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że nie będą mogli dalej funkcjonować na takich zasadach jak dotychczas, czyli w oparciu o względnie niskie koszty pracy, m.in. dlatego, że najniższe wynagrodzenia są administracyjnie podnoszone, a jednocześnie - z przyczyn demograficznych oraz trwałej emigracji - coraz trudniej w Polsce o pracowników. Wielu przedsiębiorców znalazło się pod ścianą i musi niejako wymyślić swe biznesy na nowo.

Redaktor Zbigniew Bartuś gorąco zachęca do lektury tego materiału. Jest w nim mowa m.in. o wyższych niż dotąd ulgach na prace badawczo-rozwojowe, na innowacje, patenty, a także całej masie uproszczeń i ułatwień dla przedsiębiorców, jakie rząd z inicjatywy wicepremiera Gowina wprowadził i zamierza wprowadzić. Trzeba z nich korzystać!

W dyskusji z wicepremierem wzięli udział: Andrzej Tutajewski, Janusz Strzeboński i Marek Malec, liderzy Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych, Andrzej Zdebski, prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, Marek Piwowarczyk, szef BCC w Małopolsce, Wiesław Jopek, prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Marian Bryksy, prezes Małopolskiego Zawiązku Pracodawców Lewiatan, Janusz Kowalski, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości (i wiceprezes MPOG) oraz Mikołaj Placek, prezes OKNOPLAST-u, jednej z najbardziej innowacyjnych europejskich firm.

Uczestnicy debaty zgodnie podkreślili, że od lat uważają Jarosława Gowina za sojusznika przedsiębiorców.
- Podczas kampanii wyborczej wszyscy politycy chcieli się z nami spotykać, teraz większość nas unika. Pan należy do tych nielicznych, którzy chcą wyborców słuchać, nawet gdy mówimy rzeczy mocno krytyczne. Bardzo to doceniamy - stwierdził Janusz Kowalski, szef MIRiP.

Czytano 1329 razy