sobota, 08 wrzesień 2018 16:29

Małopolscy rzemieślnicy uczestniczyli w 13. Pielgrzymce do Sanktuarium Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej

Po raz 13. małopolscy rzemieślnicy pielgrzymowali do Kalwarii Zebrzydowskiej. Po porannej drodze krzyżowej uformowała się kolumna pocztów sztandarowych z większości cechów i spółdzielni rzemieślniczych. Na czele był sztandar Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Prezesi poszczególnych Izb Rzemieślniczych z Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza i Bielska-Białej oraz starsi cechów złożyli następnie kwiaty przed pomnikiem świetego Jana Pawła II. Potem wszyscy weszli do bazyliki, gdzie odbyła się uroczysta msza święta koncelebrowana, której przewodniczył ks, inf. Dariusz Raś, archiprezbiter Bazyliki Mariackiej w Krakowie, duszpasterz Rzemiosła Małopolskiego. Słowo powitania i potem kazanie wygłosił kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej ojciec Konrad Cholewa.

Mówił o znaczeniu dobrej pracy, o wychowaniu w poszanowaniu ludzkiego trudu, dzięki któremu życie jest łatwiejsze i piękniejsze. Nawiązując do jego słów ks. inf. Dariusz Raś powiedział, że rzmiosło polskie daje znakomity przykład dobrej i rzetelnej pracy. Zachęcił też do modlitwy w intencji przywrócenia Zespołowi Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie imienia ks. kardynała Sterana Sapiehy, metropolity krakowskiego. Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie to nowa instytucja na mapie oświatowej Krakowa, Od 1 września w miejscu dotychczas istniejącego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 przy ul. Rzeźniczej 4 powstał Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Utworzenie szkoły, której podstawę stanowi współpraca szkoły i pracodawców jest ważnym krokiem w stroną rozwoju szkolnictwa zawodowego, którego rolę podkreśla niejednokrotnie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Działalność szkoły zapoczątkowało utworzenie przez Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 2014 roku Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej MIRiP (obecnie Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia MIRiP). Gwałtowny rozwój szkoły (w 2014 r. było 12 uczniów, w roku szkolnym 2017/2018 140 uczniów) skłonił Zarząd Izby do utworzenia Technikum, a w konsekwencji połączenia obydwu szkół w jeden wspólny organizm – Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości. W skład Zespołu wchodzi Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia oraz Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Janusz Kowalski, prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości podziękował za możliwość pielgrzymowania do Kalwarii Zebrzydowskiej i za serdeczne przyjęcie przez ojców Bernardynów, opiekunów tego Sanktuarium. Zapowiedział, że w przyszłorocznej pielgrzymce uczestniczyć również będą uczniowie szkoły rzemieślniczej z Krakowa. Podziękował też burmistrzowi Kalwarii Zebrzydowskiej Augustynowi Ormantemu i starszemu Cechu Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej Zbigniewowi Pyrkowi dziękował za przygotowanie pielgrzymki.

 • 13Pielgrzymka_01
 • 13Pielgrzymka_02
 • 13Pielgrzymka_03
 • 13Pielgrzymka_04
 • 13Pielgrzymka_05
 • 13Pielgrzymka_06
 • 13Pielgrzymka_07
 • 13Pielgrzymka_08
 • 13Pielgrzymka_09
 • 13Pielgrzymka_10
 • 13Pielgrzymka_11
 • 13Pielgrzymka_12
 • 13Pielgrzymka_13
 • 13Pielgrzymka_14
 • 13Pielgrzymka_15
 • 13Pielgrzymka_16
 • 13Pielgrzymka_17
 • 13Pielgrzymka_18
 • 13Pielgrzymka_19
 • 13Pielgrzymka_20
 • 13Pielgrzymka_21
 • 13Pielgrzymka_22
 • 13Pielgrzymka_23
 • 13Pielgrzymka_24
 • 13Pielgrzymka_25
 • 13Pielgrzymka_26
 • 13Pielgrzymka_27
 • 13Pielgrzymka_28
 • 13Pielgrzymka_29
 • 13Pielgrzymka_30
 • 13Pielgrzymka_31
 • 13Pielgrzymka_32
 • 13Pielgrzymka_33
 • 13Pielgrzymka_34
 • 13Pielgrzymka_35
 • 13Pielgrzymka_36
 • 13Pielgrzymka_37
 • 13Pielgrzymka_38
 • 13Pielgrzymka_39
 • 13Pielgrzymka_40
 • 13Pielgrzymka_41
 • 13Pielgrzymka_42
 • 13Pielgrzymka_43
 • 13Pielgrzymka_44
 • 13Pielgrzymka_45
 • 13Pielgrzymka_46
 • 13Pielgrzymka_47
 • 13Pielgrzymka_48
 • 13Pielgrzymka_49
 • 13Pielgrzymka_50
 • 13Pielgrzymka_51
 • 13Pielgrzymka_52
 • 13Pielgrzymka_53
 • 13Pielgrzymka_54
 • 13Pielgrzymka_55
 • 13Pielgrzymka_56
 • 13Pielgrzymka_57
 • 13Pielgrzymka_58
 • 13Pielgrzymka_59
 • 13Pielgrzymka_60
 • 13Pielgrzymka_61
 • 13Pielgrzymka_62
 • 13Pielgrzymka_63
 • 13Pielgrzymka_64
 • 13Pielgrzymka_65
 • 13Pielgrzymka_66
 • 13Pielgrzymka_67
 • 13Pielgrzymka_68
 • 13Pielgrzymka_69
 • 13Pielgrzymka_70
 • 13Pielgrzymka_71
 • 13Pielgrzymka_72
 • 13Pielgrzymka_73
 • 13Pielgrzymka_74
 • 13Pielgrzymka_75
 • 13Pielgrzymka_76
 • 13Pielgrzymka_77
 • 13Pielgrzymka_78
 • 13Pielgrzymka_79
 • 13Pielgrzymka_80
 • 13Pielgrzymka_81
 • 13Pielgrzymka_82
 • 13Pielgrzymka_83
 • 13Pielgrzymka_84
 • 13Pielgrzymka_85
 • 13Pielgrzymka_86
 • 13Pielgrzymka_87
 • 13Pielgrzymka_88
 • 13Pielgrzymka_89
 • 13Pielgrzymka_90
Czytano 832 razy