pawel

pawel

wtorek, 18 czerwiec 2019 13:34

Zjazd Sprawozdawczy Delegatów MIRiP

W dniu 18 czerwca 2019 r. odbył się Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Prezes Janusz Kowalski i cały Zarząd otrzymali absolutorium.

Tegoroczną pielgrzymkę rzemiosła polskiego na Jasną Górę do Częstochowy zorganizowała Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.

Mszę św była koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego ks. dr Andrzeja Jeża. Nasz duszpasterz Ks Infułat Dariusz Raś przewodniczył duchowo pielgrzymom z Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

poniedziałek, 13 listopad 2017 18:36

Terminy egzaminów

Kliknij w nazwę zawodu aby zobaczyć terminy egzaminów i inne informacje

 

betoniarz

 

betoniarz zbrojarz

bioenergoterapeuta

blacharz

 

blacharz samochodowy

 

cieśla

cukiernik

 

dekarz

elektromechanik pojazdów samochodowych

09.11.2017 Czwartek 12:00 R.J.

16.11.2017 Czwartek 12:00

elektromechanik

 

elektryk

 

20.11.2017 Poniedziałek 11:00

florysta

 

fryzjer

 

21.11.2017 Wtorek 08:00

introligator

 

kamieniarz

 

30.11.2017 Piątek 09:00

kominiarz

 

kosmetyczka

 

kowal

 

krawiec

 

29.11.2017 Czwartek 09:00

kucharz

 

17.11.2017 Piątek 10:00

kuśnierz

lakiernik

lakiernik samochodowy

 

malarz –tapeciarz

 

mechanik pojazdów samochodowych

 

monter instalacji i urządzeń sanitarnych

 

monter instalacji gazowych

 

monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych

 

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

murarz

 

murarz-tynkarz

 

naturopata

 

obuwnik

 

optyk mechanik

 

optyk okularowy

 

piekarz

 

posadzkarz

 

wędliniarz

rzeźnik wędliniarz

 

stolarz

 

stolarz budowlany

 

stolarz meblowy

 

ślusarz

 

tapicer

 

technolog robót wykończeniowych w budownictwie

witrażownik

 

złotnik-jubiler

 

czwartek, 12 październik 2017 15:38

Przedsiębiorco! Już niedługo zmiany w VAT!

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym poradnikiem dotyczącym zmian w VAT – wprowadzeniu Jednolitego Pliku Kontrolnego dla przedsiębiorców. Materiał pochodzi ze spotkania zorganizowanego przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie w której uczestniczyła Główna Księgowa MIRiP Pani Renata Jędrzykiewicz.

Materiał do pobrania TUTAJ

piątek, 08 wrzesień 2017 10:32

Platforma Edukacyjna EWR

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie informuje o utworzeniu wersji internetowej platformy czeladniczych i mistrzowskich egzaminów zawodowych „ platforma EWR” stworzonej w ramach projektu „nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”. Przedsięwzięcie to jest realizowane w zakresie działania 2.15 „Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki w zakresie Programu Operacyjnego ” Wiedza Edukacja Rozwój Prace nad platformą trwały od sierpnia 2016 do maja 2017.Funkcjonuje  pod adresem www.ewr.zrp.pl Jednym z głównych zadań platformy jest utworzenie portalu informacyjnego  dla kandydatów do egzaminów ( otwarta część platformy) wraz z aplikacją do generowania zestawów egzaminacyjnych z przeznaczeniem dla członków komisji egzaminacyjnych ( część dostępna po zalogowaniu), Loginy przekażemy w terminie późniejszym.

Platforma zawiera m.in.:
* informacje o projekcie
      * bieżące informacje
      *akty prawne dot. egzaminów i uchwały
      * relacje z działalności egzaminacyjnych Izb
      * wykaz komisji egzaminacyjnych
      * informacje o egzaminach
      * dokumenty organizacyjne np. wysokość opłat
      * listy zawodów z opisami wraz z przekierowaniami na stronę Publicznych     
         SłużB Zatrudnienia


Krajowe Ramy Kwalifikacji.
Dzięki platformie uproszczono a zarazem przyspieszono cały proces przygotowywania egzaminu zawodowego.
Zapraszamy pastwa do korzystania z internetowej platformy czeladniczych i mistrzowskich egzaminów zawodowych.

Więcej informacji na stronie:

https://ewr.zrp.pl/#/home

Nauka+zawód=lepszy start w dorosłość! Staże zawodowe 20 uczniów w przedsiębiorstwach w Niemczech

W projekcie weźmie udział 20 uczniów Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej MIRiP. Do opieki zostanie oddelegowanych 2 nauczycieli, którzy pełnić będą nadzór nad uczniami na wyjeździe oraz będą dbać o komfort ich przebywania i nauki.

Projekt potrwa 12 miesięcy. Obejmie przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne, zawodowe, równościowe w kraju i za granicą, staż w Niemczech oraz działania upowszechniające. Staż uczniów potrwa 2-tyg i obejmie praktyki w niemieckich zakładach rzemieślniczych. W trakcie projektu uczniowie poznają życie o osób tam mieszkających. Odbędzie się na przełomie sierpnia/września 2017 r..

Staż zagraniczny zapewni młodym ludziom nowe umiejętności i praktyczną wiedzę z zakresu wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i technologii w swojej specjalności na rynku niemieckim. Ponadto młodzi ludzie wszystkich specjalności zostaną zapoznani z tematyką zakładania własnych przedsiębiorstw, spełniających normy i wymagania Unii Europejskiej. Przykładem będą firmy niemieckie, wyznaczające w dziedzinie gospodarki europejski prym. Temat związany z zakładaniem własnych małych lub średnich przedsiębiorstw oraz dynamiką ich rozwoju w Polsce będzie traktowany w realizacji projektu jako priorytetowy, wsparty praktycznym wskazaniem źródeł dofinansowania własnej działalności (EFS, PUP). Po odbytym stażu uczniowie nabędą zagraniczne doświadczenie, w tym przede wszystkim praktyczne umiejętności językowe, niezbędne w ich przyszłej pracy zawodowej, a to z kolei spowoduje ich mobilność na rynku pracy, zarówno polskim jak i zagranicznym, gotowość do zakładania własnych firm lub do samodzielnej pracy w swojej dziedzinie kształcenia.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia na europejskim rynku pracy 20 uczniów Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły zawodowej MIRiP, poprzez zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego w niemieckich przedsiębiorstwach dzięki któremu poprawi się również ich rozwój osobisty.

Cele szczegółowe projektu:

  • poznanie struktury organizacyjnej i funkcjonowania niemieckich firm rzemieślniczych, a tym samym przybliżenie uczestnikom projektu norm europejskich oraz zapoznanie ich z nowościami technologicznymi i technicznymi,
  • poznanie aspektów pracy zawodowej w odmiennych warunkach kulturowych i językowych;
  • porównanie sposobu wykonywania poszczególnych prac;
  • kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych;
  • porównanie obowiązujących przepisów wewnętrznych kraju partnerskiego do przepisów krajowych;
  • podniesienie świadomości uczestników na w zakresie odmienności kulturowej innych krajów oraz korzyści jakie można osiągnąć dzięki budowie międzynarodowych sieci współpracy

Rezultaty:

  • wzrost kompetencji zawodowych u 20 uczniów;
  • zdobycie nowych kwalifikacji i doświadczenia w zakresie swojej specjalności;
  • nabycie umiejętności wykorzystania nowych technik i metod pracy przez 20 uczniów;
  • rozprowadzenie nabytych doświadczeń wśród koleżanek i kolegów ze szkoły oraz rodziców.

W projekcie weźmie udział 20 uczniów Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej MIRiP. Do opieki zostanie oddelegowanych 2 nauczycieli, którzy pełnić będą nadzór nad uczniami na wyjeździe oraz będą dbać o komfort ich przebywania i nauki.

Projekt potrwa 12 miesięcy. Obejmie przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne, zawodowe, równościowe w kraju i za granicą, staż w Niemczech oraz działania upowszechniające. Staż uczniów potrwa 2-tyg i obejmie praktyki w niemieckich zakładach rzemieślniczych. W trakcie projektu uczniowie poznają życie o osób tam mieszkających. Odbędzie się na przełomie sierpnia/września 2017 r..

poniedziałek, 31 październik 2016 13:50

1-3 czerwca 2016 - Węgry "branża metalowa"

W dniach 1-3 czerwca odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu Grupy V4. Nasza delegacja w składzie: zastępca dyrektora Tomasz Kowalik (przedstawiciel MIRiP), Piotr Wąsik (przedstawiciel rzemieślników z branży metalowej) oraz Adam Janczyk (przedstawiciel nauczycieli przedmiotów Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie) wzięła udział w warsztatach  na Węgrzech w branży „metalowej”.

poniedziałek, 31 październik 2016 13:48

19-21 maja 2016 - Polska "branża budowlana"

W dniach 19-21 maja odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu Grupy V4. Delegacje z Czech, Słowacji i Węgier odwiedzili Kraków. Przedstawiciele branży „budowlanej” poznali polski system nauki zawodu. W skład polskiej delegacji uczestniczącej w warsztatach wchodzili: Tomasz Kowalik (przedstawiciel MIRiP), Małgorzata Polaska (Zespół Szkół Budowlanych Nr 1) oraz Grzegorz Adamski (właściciel zakładu rzemieślniczego).

Strona 1 z 7